Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

‘Za Privrednu komoru Srbije vizna liberalizacija za Kosovo od velikog značaja’

Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu, od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Nenad Đurđević, savetnik predsednika Privredne komore Srbije (PKS).

Published

on

Đurđević je ocenio i da građani i privreda ne treba da budu, kako je rekao, taoci ratnih i posleratnih politika i da je davno došlo vreme da se te stvari prevaziđu.

“Mi verujemo da potencijal za veći ekonomski razvoj postoji, što dokazuje naša saradnja sa (privrednim) komorama u regionu, ali na tome moramo zajedno da radimo. Ovaj naš region je mali, sa nepunih 18 miliona stanovnika, ali ga dele granice, barijere, što ga čini dosta neatraktivanim prostorom za nekog ko želi da ovde razvija posao”, rekao je Đurđević.

Ovakva poruka dolazi nakon sastanka Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, asocijacije koja okuplja privredne komore Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine (BiH), Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije, koji je održan 3. februara u Privrednoj Komori Srbije.

Na tom sastanku, privredne komore Zapadnog Balkana tražile su hitno ukidanje svih barijera za poslovanje i normalizaciju odnosa u korist svih građana regiona. Zatraženo je od Bosne i Hercegovine ukidanje viza i svih drugih ograničenja za slobodu kretanja građana Kosova, a poslata je i jasna poruka Evropskoj uniji (EU) o nužnosti usvajanja vizne liberalizacije za Kosovo.

Nakon sastanka predstavnici privrednika Zapadnog Balkana uputili su zajednički apel svojim vladama i političkim strukturama regiona i EU da učine sve kako bi privreda poslovala na što jednostavniji način i poslali poruku: “Građanima regiona dajte budućnost, a ne prošlost”.

RSE: Šta ova poruka konkretno znači?

Đurđević: To konkretno znači da smo svedoci da posledice sukoba u bivšoj Jugoslaviji i dalje postoje, i mnogi političari u regionu tu podelu, koja je nastala krvavim sukobom, i dalje eksploatišu i koriste. Ona se koristi i za unutrašnju političku ali i za spoljnu upotrebu, i sa takvom retorikom i političkim stavom, ne možete očekivati da dođe do jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i prostora saradnje, koji pre svega zahteva visok stepen uzajamnog poverenja i zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da naše zemlje, svako svojim tempom, sprovedu suštinske reforme i postanu deo EU.

Želeli smo da poručimo da ne želimo da građani i privreda budu taoci ratnih i posleratnih politika i da je davno došlo vreme da se te stvari prevaziđu. Mi verujemo da potencijal postoji, što dokazuje naša saradnja sa (privrednim) komorama u regionu, ali taj potencijal samo zajedničkim radom možemo da iskoristimo.

Ovaj naš region je mali, sa nepunih 18 miliona stanovnika, ali ga dele granice, barijere što ga čini dosta neatraktivanim prostorom za nekog ko želi da ovde razvija posao. Zbog toga se mi zalažemo za stvaranje jedinstvenih uslova poslovanja na teritoriji celog Zapadnog Balkana, a da bi do toga došlo potrebno je da postoji politička vizija regionalnog razvoja koja će uvažavati sve različitosti, ali i bliskosti koje su proizašle iz naše zajedničke istorije.

Takođe, da bismo postigli viši stepen regionalnog povezivanja, nužno je da politike koje su dovele do krvavog raspada Jugoslavije i unazadile ovaj region za više decenija, budu deo istorijskog pamćenja a ne aktuelne političke platforme.

RSE: Na sednici Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, upućen je apel vladama i političkim strukturama regiona da učine sve kako bi privreda poslovala na što jednostavniji način. Kakva je trenutna situacija u smislu funkcionisanja privrede u regionu? Koje su najveće praktične barijere u poslovanju?

Đurđević: Barijere možemo grupisati u nekoliko oblasti, u zavisnosti od uzroka nastajanja. Prvo, najznačajnije su one koje su rezultat neujednačenog tempa usklađivanja propisa zemalja regiona sa propisima i pravnim tekovinama EU. Koliko je neka zemlja bliža EU, ima usaglašenije propise, što dovodi do usvajanja tehničkih normi i standarda, koji se razlikuju od zemalja koje nisu usaglasile svoje propise sa EU u nekoj oblasit. To su na primer različiti zahtevi u pogledu zdravstvenih i sanitarnih propisa, standarda kvaliteta i bezbednosti proizvoda, što povlači i probleme međusobnog nepriznavanja izveštaja i sertifikata o kvalitetu i bezbednosti proizvoda.

Na primer, neusaglašeni pravilnik između Severne Makedonije i Srbije o prometu mesa i proizvoda od mesa, uzrokuje da takvi proizvodi zahtevaju poseban tretman na granici i ne mogu slobodno da prelaze, već prolaze kroz detaljnu kontrolu inspekcija, što taj promet usporava . Slično je i između Srbije i Kosova, gde ne postoje veterinarski sertifikati za mleko i mlečne proizvode, i meso i prerađevine od mesa, što onemogućava trgovinu, ili ako ona postoji onda se obavlja sivim tokovima.

Drugo, postoje prepreke koje nastaju zbog nedostatka ljudskih i administrativnih kapaciteta nadležnih organa ili nedostatak adekvatne saobraćajne infrastrukture koji stvara uska grla na prelazima, naročito na prelazima sa sa BIH i Crnog Gorom.

Treće, postoje barijere koje su rezultat zloupotrebe domaćih mera i propisa, a čine ih države kada na primer uvode ad hoc akcize kako bi zaštitile domaće sezonske proizvode, kao što je bio slučaj sa vinom i grožđem iz Severne Makedonije, kada je srpska strana uvela posebno uozrokovanje vina što je dovelo do poskupljenja vina iz Severne Makedonije, ili pak akciza na brašno iz Srbije koju Severna Makedonija povremeno uvodi.

Međutim, postoje i barijere koje su simptom dubljih problema, najčešće politički motivisanih, i to je ono što na primer karakteriše razmenu između Srbije i Kosova gde kosovski privrednici imaju dosta problema da dospeju na tržište Srbije. Tu pre svega govorimo o nepostojanju dogovora o deklarisanju proizvoda koji se stavljanju u promet na tržište Srbije. Zatim, nepriznavanje kosovskih tablica koje otežava putovanje građanima Kosova u Srbiju, što otežava i razvoj poslovnih odnosa.

Da bi došlo do ukidanja barijera potrebna je jasna politička volja, koju će spovoditi svi državni organi koja treba da rade na otklanjanju barijera i na uspostavljanju usvojenih EU standarda, kao i intenzivna koordinacija i saradnja sa nadležnim institucijama u regionu.

RSE: Privredne komore Zapadnog Balkana poslale su i poruku Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini o nužnosti usvajanja vizne liberalizacije za Kosovo. Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?

Đurđević: Znamo koliko je važan osećaj da možemo slobodno da putujemo po regionu i da odlazimo u zemlje Evropske unije, što nam je pre svega obezbedila vizna liberalizacija sa Evropskom unijom. Komorski investiocioni forum želeo je da pruži svoju podršku našim kolegama sa Kosova, koji nemaju mogućnost putovanja u EU, a iz političkih razloga ne mogu da putuju ni u BiH, iako su i Kosovo i BiH članice CEFTA, i aktivno učestvuju u Berlinksom procesu.

Učešćem u ovim regionalnim inicijativama i sporazumima, sve učesnice su se obavezale da će radti na uklanjanju barijera u ekonomskoj saradnji i podsticati regionalnu saradnju kako bi došlo do stvaranja jedinstvenog tržišta. Mi smo više puta isticali da postojeće stanje nije fer, da diskriminiše građane Kosova i da nije u duhu regionalne saradnje. Više puta smo zvanično apelovali na organe u BiH, i u Republici Srpskoj, da se postigne dogovora o slobodnom putovanju za građane Kosova u BiH.

RSE: Vlade Srbije, Albanije i Severne Makedonije su 2019. pokrenule inicijativu “Mini Šengen” koja bi trebalo da predstavlja zapadnobalkansku verziju jedinstvenog tržišta i da omogući slobodno kretanje robe, ljudi, usluga i kapitala. Šta zapravo donosi inicijativa “Mini Šengen” u kontekstu barijera koje ste identifikovali u regionu?

Đurđević: Kao što ste i pomenuli, u ovom trenutku to je inicijativa tri države koje su pozvale i ostale tri države ili ekonomije Zapadnog Balkana da se u nju uključe. Činjenica je da se Vašingtonskim sporazumom od septembra 2020. i Kosovo obavezalo da će učestvovati u ovoj inicijativi i mi se nadamo da će to tako i biti, jer samo ako svi aktivno učestvuju u ovom procesu može doći do pomaka na dobrobit svih građana i privrednika u regionu.

Mislimo da ta inicijativa može da doprinese onome o čemu smo pričali, da može da stvori preduslove da tržište regiona bude prostor u kojem važe isti stanadardi poslovanja i života. Ali kao i svaka politička inicijativa, i ona mora da bude pretočena u konkretne korake koje će sprovoditi adminstracije u regionu sa jasnim akcionim planovima i odgovornošću za njihovo ispunjenje. Za tako nešto je potrebna je intenzivna koordicnija sa najvišeg nivoa koja bi obezbedila sprovođenje dogovorenih politka.

Očekujemo sprovođenje sporazuma o slobodnom kretanju između tri države samo sa ličnom kartom, sporazum o kretanju građana trećih zemalja, zatim sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, a očekujemo da će vrlo brzo biti i otvaranje tržišta radne snage kroz sprovođenje odluke o slobodnom kretanju radne snage i međusobnom priznavanju zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Imajući sve ovo u vidu, smatram da je u interesu svih na Zapadnom Balkanu da budu deo ove inicijative i da obezbede bolje uslove života i rada za svoje građane.

RSE: A kakvu saradnju PKS ima sa Privrednom komorom Kosova?

Đurđević: 2013. je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju i saradnji naše dve komore, što je stvorilo preduslove za intenziviranje saradnje na povezivanju privrednika i otklanjanju barijera u poslovanju. Jedna od prvih aktivnosti je bilo posredovanje kod nadležnih organa da dođe do usaglašavanja sertifikata kako bi došlo do nesmetane razmene proizvoda i vraćanja trgovine u legalne tokove.

Do sada je došlo do usaglašavanja preko 50 fitosanitanih i veterinarskih sertifikata, ali još nismo uspeli da usaglasimo sve u potpunosti. Recimo, sertifikat za meso i mesne proizvode i mleko i mlečne proizvode nije usaglašen, pa proizvodi ne mogu slobodno da teku. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, železničkog i aviosaobraćaja, međutim i tada kao i sada politička dinamika je bila drugačija i do uspostavljanja saobraćaja još nije došlo.

Uvođenje aviosaobraćaja je “prebačeno” u okvire tehničkog dijaloga u Briselu, a svedoci smo da je prošle godine postignut sporazum o uspostavljanju avio letova između Prištine i Beograda, uz posredovanje tadašnjeg izaslanika SAD za dijalog ambadadora Grenela. Nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti imati letove između ova dva grada.

Ukupan promet robe sa Kosovom 2017. godine, godinu dana pre uvođena taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, iznosio je 464,1 miliona evra, što je za 4,1 odsto više u odnosu na 2016. godinu i beležio je trend rasta od 9,5 odsto u odnosu na 2016. godinu. Uvoz sa Kosova je iznosio 21,8 miliona evra i bio je veći za 27,5 odsto u odnosu na isti period 2016. godine.

Po ukidanju taksi, u 2020. godini promet robe između Srbije i Kosova je 277,1 miliona evra, što predstavlja povećanje od 169,1 miliona evra, odnosno 156,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, kada je na snazi bila primena taksi od 100 odsto na robu proizvedenu u Srbiji. U tom periodu na Kosovo je isporučeno robe u vrednosti od 251,7 miliona evra, a uvezeno je robe u vrednosti od 25,4 miliona evra.

Kada se posmatra struktura izvoza na Kosovo uviđa se da je od ukupne isporuke u 2017. godini (439,5 miliona evra), učešće proizvoda koji se klasifikuju kao sredstva za rad iznosi 24,4 miliona evra, učešće proizvoda koji se koriste za dalju preradu od strane privrednih subjekata iznosi 258,7 miliona evra, dok učešće robe koja se direktno plasira u maloprodaju iznosi 156,4 miliona evra.

Ovi podaci ukazuju da je CEFTA sporazum doveo do saradnje dve privrede tako što je omogućio konkurentniiji uvoz sirovina i repromaterijala iz Srbije koje se koriste za dalju prerdu i porivodnju finalnog proivoda koje se plasira na kosovosko i tržišta regiona.

Srbija na Kosovo plasira proizvode koje izvozi i na druga svetska tržišta – na prvom mestu je pšenica, slede proizvodi od aluminijuma, žive životinje, kukuruz, električna energija, preparati za ishranu životinja, hleb i peciva, deterdženti i preparati, građevinski materijal, itd.

Sa Kosova je najviše nabavljan građevinski materijal (cevi, šupljih profila i plastične cevi), prerađeno voće, sirove goveđe kože, prerađene plastične mase, električni grejači, ostaci od bakra, električna energija, itd.

Za kraj važno je istaći da preko 2.000 kompanija iz Srbije i sa Kosova međusobno posluju ostvarujući pored privrednih i direktne kontakte i saradnju što značajno doprinosi normalizaciji naših odnosa.


RSE: Da li postoji politička spremnost da se ispune apeli privrednika regiona?

Đurđević: Naši napori da se utiče i da se predstavi važnost stvaranja zajedničkog ekonomskog prostora su i zvanično priznati. Raduje nas što je došlo do pokretanja inicijative tzv. Mini Šengena ili saradnje bazirane ne četiri slobode Evropkse Unije (slobodno kretenje robe, ljudi, usluga i kapitala) kao i usvajanje inicijative za Zajedničko regionalno tržište na samtu u Sofiji 2020. godine.

Ono što sledi, i što će predstavljati pravi test posvećenosti svih strana preuzetim obavezama jeste implementacija dogovorenog. To će predstavljati pravi signal da li postoji politička volja da dođe do stvaranja zajedničkog tržišta baziranog na pravilima, standardima i vrednostima Evropske unije.

Mi, kao komore regiona, svojim primerom pokazujemo da je saradnja moguća, što očekujemo da učine i naše vlade uprkos čestim izbornim ciklusima koji usporavanju sprovođenje dogovorenih politika.

RSE: Da li u Vladi Srbije imaju sluha za vaše zahteve, odnosno da li podržavaju apele privrednika i zalaganje za privredu Kosova?

Đurđević: Činjenice su na našoj strani i njih je teško zanemariti. Obim razmene je veliki. Čim su ukinute takse na robu iz Srbije, za manje od godinu dana je razmena sa Kosovom skoro dva puta povećana, što je lako uočiti. Nadam se da će preostale barijere, pre svega one vezane za priznavanje dokumenata, deklarisanje proizvoda i slobodno kretanje vozila biti što pre ukinute, što će predstavljati pozitivan signal privrednicima da zaista postoji želja za regionalnom saradnjom.

Nadamo se punoj podršci Vlade Srbije i ostalih vlada u regionu aktivnostima Komorsko-investicionog foruma u želji da više od 20 godina od završetka konflikta ovaj naš region bude mesto za dostoji život i rad. Preduslovi za to postoje, na nama je da ih iskoristimo.

Autor: Gordana Ćosić (Radio Slobodna Evropa)

SLOBODNA VOJVODINA

Struju uvozimo zbog velike potrošnje i niskih rezervi u hidrocentralama?

Da li će nakon revitalizacije bloka B1 Termoelektrana “Nikola Tesla” proizvoditi dovoljne količine električne energije

Published

on

By

Foto: MIROSLAV DRAGOJEVIĆ

Da li će Elektroprivreda Srbije, nakon završetka remonta bloka B1 u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, početi da proizvodi dovoljne količine struje, kako ona ne bi morala da se uvozi kao što je trenutno slučaj, zavisi od toga koliko će zima biti hladna ali i od rezervi električne proizvedenih u hidroelektranama.

Kada je reč o drugom uslovu treba naglasiti da su rezerve u hidroelektranama najniže u proteklih pet godina i znatno ispod nivoa iz istog perioda prošle godine.

Sudeći po tome, teško je poverovati da će uvoz struje biti izbegnut, odnosno da EPS neće trošiti novac na nabavku u inostranstvu tokom zimske sezone kada je ona znatno skuplja.

– Blok B1 je rekonstruisan i nakon toga je pušten u probni rad. Videćemo u narednom periodu šta će se dešavati. Sve zavisi od toga kakva će biti zima, odnosno koliko će se struje trošiti u tom periodu. Da li će biti dovoljno bez uvoza zavisi i od toga kakve su rezerve napravljene u hidropotencijalima. Trenutne rezerve su veoma niske. Primera radi, prošle godine je proizvedeno 200 hiljada megavat-sati struje više nego što je to slučaj ove. Razlog je upravo remont koji se odvijao u Termoelektrani „Nikola Tesla“ – kaže za Danas energetski konsultant Nenad Jovanović.

Naš sagovornik dodaje da se tokom zimskog perioda može očekivati da, shodno tome što je blok B1 revitalizovan, TENT proizvodi dovoljno struje, čak da je bude i za izvoz. Međutim, ističe Jovanović, u ovom trenutku se ne može predvideti koliki će biti uvoz a koliki izvoz jer to prvenstveno zavisi od potrošnje struje u naredna tri meseca.

Izvor Danasa iz Termoelektrani „Nikola Tesla“, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je B1 pušten u probni rad u trajanju od sat vremena nakon čega je opet isključen.

– Blok B1 je samo isproban i pri tome nije bio ni priključen na mrežu, odnosno nije proizvodio električnu energiju. Dopremljenog uglja za proizvodnju struje u elektrani ima dovoljno. Međutim, problem je u tome što je njegova kaloričnost 40 odsto od potrebne. Kaloričnost utiče na kvalitet uglja u procesu proizvodnje struje. Ako je on slabijeg kvaliteta biće proizvedeno manje struje. Takođe, da bi se nadoknadila kaloričnost uglja koristi se mazut za čiju kupovinu EPS mora da izdvaja značajna sredstva. Tako se stvaraju nepotrebni troškovi. Krivac za takvu situaciju je nesposobno poslovodstvo EPS-a koje postavlja nestručne kadrove da rukovode Rudarskim basenom „Kolubara“. Posledica toga su nedovoljne količine kvalitetnog uglja, troškovi za nabavku mazuta i manje proizvedene struje – objašnjava naš sagovornik.

Nakon revitalizacije, blok B1 ima snagu od 670 megavata, što je za 20 megavata više nego pre modernizacije, a dodatno mu je produžen radni vek i povećana efikasnost. Vrednost investicije je bila 90 miliona evra. Najveći udeo od 70 miliona evra ima remont kotlovskog postrojenja, a 70 odsto tog posla uradile su srpske metalske i kotlarske firme. Ugradnjom sistema za redukciju azotnih oksida smanjiće se emisija azotnih oksida ispod 200 miligrama po kubnom metru.

Podsećanja radi, Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike izjavila je u oktobru da je zbog kašnjenja sa početkom radova na revitalizaciji bloka B1 u TENT-u, Elektroprivreda Srbije prinuđena da uvozi 10 odsto struje iz inostranstva koju plaća po visokim cenama.

EPS: Obezbeđujemo stabilno snabdevanje

U Elektroprivredi Srbije za Danas kažu da su posle završene revitalizacija bloka B1 u Termoelektrani „Nikola Tesla“, svi termoblokovi TENT na mreži. „Uvoz ili izvoz električne energije zavisi od proizvodnje u termoelektranama, hidroelektranama i vetroparkovima koji su pušteni u rad. Isto tako uvoz ili izvoz struje zavisi i od potrošnje koja uvek raste u zimskim mesecima jer se veliki broj kupaca greje na struju. U zavisnosti od balansa potrošnje i proizvodnje, određuje se da li je potreban uvoz ili izvoz ili ni jedno ni drugo. EPS uvek obezbeđuje stabilno snabdevanje svih kupaca i domaćinstava i privrede“, navode u EPS-u.

autor: Gojko Vlaović

izvor: https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/struju-uvozimo-zbog-velike-potrosnje-i-niskih-rezervi-u-hidrocentralama/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

SE pozvao BiH da ukine dikriminaciju u izbornom sistemu

Primeniti konačno presudu u slučaju Sejdić-Finci

Published

on

By

Komitet ministara Saveta Evope (SE) pozvao je danas vlasti i političke lidere u Bosni i Hercegovini da postignu konsenzus o neophodnim amandmanima na Ustav i izmenu Izbornog zakona kako bi opšti izbori zakazani za oktobar sledeće godine bili održani u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, saopštio je SE.

Nadgledajući izvršenje presuda Suda u grupi od pet predmeta „Sejdić i Finci“, Komitet je ove sedmice usvojio Privremenu rezoluciju kojom se ponovo ističe da je od presudnog značaja da se Bosna i Hercegovina u potpunosti pridržava presuda Suda.

Komitet je sa najvećom zabrinutošću konstatovao da će, ukoliko država ne preduzme nikakve mere, 12 godina nakon presude „Sejdić i Finci“ i uprkos njenim ponovljenim pozivima na napredak, četvrti put izbori biti održani prema sadašnjem diskriminatorskom sistemu, čime se očigledno krši Evropska konvencija o ljudskim pravima.

Konstatujući da se radna grupa zadužena za izmene Izbornog zakona nije sastala od 23. jula 2021. godine, Komitet je još jednom pozvao sve zainteresovane strane uključene u proces izborne reforme da osiguraju da grupa nastavi sa radom.

Istovremeno, Komitet ministara je konstatovao aktuelne napore u oblasti izborne reforme i posvećenost koju su izrazili vlasti i politički lideri da u potpunosti i efikasno sprovedu presude Suda, uključujući i tokom posete članova sekretarijata SE Bosni i Hercegovini 9. i 10. novembra ove godine.

Komitet je naveo da je Savet Evrope spreman da pomogne vlastima u BiH, pozivajući ih da iskoriste svu ekspertizu Saveta Evrope – posebno Venecijanske komisije – kako bi brzo postigli konsenzus o izbornoj reformi.

Komitet ministara će ove slučajeve ponovo razmotriti u martu 2022. godine.

Ukoliko do tada ne bude postignut konkretan napredak, Komitet je potvrdio spremnost da preduzme nove radnje kako bi oobezbedio da se Bosna i Hercegovina u potpunosti i efikasno pridržava svojih obaveza koje proizilaze iz presude Evropskog suda za ljudska prava, navedeno je u saopštenju Komiteta ministara SE.

(Beta)

izvor: https://www.autonomija.info/se-pozvao-bih-da-ukine-dikriminaciju-u-izbornom-sistemu.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Srbija danas staje na dva sata

Published

on

By

Srbija danas (subota) u 14 sati staje na dva sata. Građani na poziv organizacija Ekološki ustanak i Kreni-promeni i uz podršku i pomoć mnogih građanskih udruženja, opozicionih partija i pojedinaca u oko 50 gradova Srbije blokiraće puteve i mostove na dva sata od 14 do 16 sati.

Zahtev protestanata je da se izmene zakoni o referendumu i eksproprijaciji. Organizatori protesta pozivaju građane na jedinstvo, mirna okupljanja i nenasedanje na provokacije koje se očekuju od pristalica vlasti.

Ministar policije Aleksandar Vulin najavio je nasilje policije ukoliko za tim bude bilo potrebe, dok je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, savetovao policiju da se skloni, dopusti blokade i ne reaguje dok ne budu ugroženi životi, imovina i institucije. Vučić je najavio i da će se tokom blokade šetati Srbijom i biti na bar pet punktova.

Ekološki ustanak upozorio je da fantomske novonastale nevladine organizacije pozivaju na pogrešne lokacije za blokadu i da režim pod maskama lažnih NVO poziva na blokade institucija s namerom da okrivi građane za izazivanje haosa. Zato pozivaju građane da se pridruže isključivo pozivima organizacija koje su vodile protest prošle subote.

Blokade su najavljene za Beograd, Novi Sad, Niš, Kragjevac, Zrenjanin, Suboticu…

danas

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Komitet za prevenciju torture SE o Hrvatskoj: Policajci zlostavljali migrante, vezane ih bacali u reku

Published

on

By

VELIČINA TEKSTAAaAa

Komitet za prevenciju torture Saveta Evrope (CPT) pozvao je Hrvatsku da preduzme odlučne mere i zaustavi i istraži zlostavljanja migranata od strane hrvatske policije.

U izveštaju se navodi da su predstavnici Komiteta bili u ad-hok poseti Hrvatskoj od 10. do 14. avgusta 2020. godine, posebno duž graničnog područja sa BiH, kako bi ispitali ponašanje hrvatske policije, pravne garancije dostupne migrantima, kao i efikasnost mehanizama nadzora i odgovornosti u slučajevima navodne zloupotrebe policijskih ovlašćenja.

U dokumentovanim svedočenjima, objavljenim u izveštaju CPT, navodi se da su hrvatski policajci maltretirali migrante, od udaranja pendrecima do šutiranja i šamaranja.

Nekoliko izjava migranata govori o prisili da hodaju bosi kroz šumu do granice sa BiH i da su bacali “još vezane migranate u reku Koranu”, koja deli Hrvatsku od BiH.

Neki migranti su izjavili i da su ih u BiH vraćali “samo u donjem vešu ili gole”, kao i da su u njihovom pravcu ispaljivani hici iz oružja.

“Uprkos postojećim izazovima, Republika Hrvatska mora ispuniti svoje obaveze u pogledu ljudskih prava i tretirati migrante koji ulaze u zemlju preko granice na human i dostojanstven način”, navodi se u izveštaju.

Nalazi CPT jasno pokazuju da nisu uspostavljeni ni efikasni mehanizmi odgovornosti za identifikaciju počinilaca navodnih zlostavljanja, niti da postoje smernice Uprave hrvatske policije o dokumentovanju ovakvih operacija.

euronews

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

SZO upozorava sve zemlje: Pripremite se na mogući porast broja zaraza zbog omikrona

Zvaničnici svetske zdravstvene organizacije (WHO) kažu da se broj zemalja koje izveštavaju o otkrivanju nove varijante omikron “svakodnevno povećava” te da je broj slučajeva “verovatno veći nego što je trenutno prijavljeno”.

Published

on

By

DUŽNOSNICI Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kažu da se broj zemalja koje izvještavaju o otkrivanju nove varijante omikron “svakodnevno povećava” te da je broj slučajeva “vjerojatno veći nego što je trenutno prijavljeno”.

Upozoravaju da se sve zemlje trebaju pripremiti za potencijalne nove skokove u broju zaraženih koji su povezani s omikronom, piše BBC.

“Zabrane putovanja mogu samo odgoditi problem”

Liječnik Babatunde Olowokure, regionalni direktor WHO-a, kazao je da zabrane putovanja mogu samo odgoditi dolazak ove varijante u druge zemlje.

Dodao je da WHO radi s “velikim brojem” istraživačkih institucija na proučavanju omikrona, ali da do danas nisu dobili nikakve informacije koje bi upućivale na potrebu za promjenom pristupa pandemiji.

WHO navodi da su nošenje maski, fizičko distanciranje, higijena ruku, izbjegavanje gužve, praćenje kontakata, izolacija zaraženih i cijepljenje i dalje od velike važnosti.

Index vijesti

izvor: https://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=vijesti&id=2323012&index_ref=rubrika_vijesti_ostalo_m

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Hapšenja skoro 30 godina nakon masakra bošnjačkih civila kod Bijeljine

Sedam osoba je uhapšeno u petak u Bosni i Hercegovini (BiH) zbog sumnje da su počinili masakr civila bošnjačke nacionalnosti devedesetih godina u mestu Balatun na severoistoku BiH, objavili su policija i tužilaštvo.

Published

on

By

Sedam osoba je uhapšeno u petak u Bosni i Hercegovini (BiH) zbog sumnje da su počinili masakr civila bošnjačke nacionalnosti devedesetih godina u mjestu Balatun na sjeveroistoku BiH, objavili su policija i tužilaštvo.

Policajci Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su ove osobe na području Bijeljine i Sokoca, u bh. entitetu Republika Srpska (RS), saopšteno je iz te agencije.

Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici policijskih struktura RS učestvovali u ubistvu 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo sedmero djece i osam žena, u mjestu Balatun kod Bijeljine, objavilo je Tužilaštvo BiH.

Među uhapšenima su i osobe koje se terete da su direktno učestvovale u egzekucijama žrtava.

Nalog za hapšenje izdao je tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH. Osumnjičeni će nakon hapšenja biti predati tužiocu na ispitivanje.

O masakru u Balatunu

U noći između 23. i 24. septembra jedan specijalna jedinica policije „Pahuljice“ je, došla u Bijeljinu, prisjeća se bijeljinski novinar koji je preživio mučenje i premlaćivanje 1992. godine u Bijeljini Jusuf Trbić.

Te su te noći izveli 22 člana porodica Sarajlić, Sejmenović i Malagić iz njihovih kuća i odveli na obalu rijeke Drine i pobili. Među njima je bilo osam žena od kojih su četiri bile starije od 60 godina i sedmero djece. Najmlađe je dijete imalo šest godina.

Petnaest tijela je pronađeno u susjednoj Srbiji, na grobljima u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu.

Trbić za RSE kaže kako mu nije jasno zašto su trebale tri decenije da se počinioci privedu pravdi.

„Ubijeni i slike iz Bijeljine, uključujući fotografije Rona Haviva obišli su svijet i nikome to do sad nije poslužilo kao povod da nešto učini“, kaže Trbić, te podsjeća da su uz pomoć advokata Duška Tomića objavili podatke o zločinu i imena ljudi koji su u tome učestvovali.

Trbić je još 2007. godine ova imena objavio u svojoj knjizi „Majstori mraka“, te kaže da je od tada ko god je htio mogao da sazna o učesnicima ovog zločina.

„Mi smo mnogo puta tražili, insistirali na razne načine, urgencije slali, zahtjeve itd., taj predmet se selio iz jedne ladice u drugu u Tužilaštvu i niko to nije htio da uradi. Vjerovatno je razlog zato što je nalog za taj zločin stigao iz samog vrha. Naime, ‘Pahuljicama’ je komandovao Mićo Stanišić, tadašnji ministar policije i njegov zamjenik Tomo Kovač i, naravno, Radovan Karadžić na vrhu te piramide“, kaže Trbić za RSE.

Pokušaji zataškavanja

Advokat Duško Tomić koji godinama traži da se procesuiraju odgovorni za RSE kaže kako je ubistvo djece iz ove tri Bijeljinske porodice tragedija čovječanstva koju su željeli na sve načine zataškati.

„E neće moći više ništa biti isto u Bijeljini. Cijela Bijeljina treba da prati to suđenje i trudiću se da to suđenje bude javno da planeta bude svjedokom“, smatra Tomić.

Tražio je, kako kaže, da se u spomen na ubijenu djecu u Bijeljini, među kojima i sedmero djece iz ove tri bijeljinske porodice dobiju svoju ulicu u tom gradu, ali vlasti „nisu to uvažile nego su napravili ulicu i spomenik ratnom zločincu i fašisti Draži Mihailoviću“.

Tomić je najavio i kako će u Međašima, gdje živi sam napraviti spomenik ovoj djeci.

Zločini paravojnih formacija iz Srbije

U aprilu 2022. navršiće se 30 godina otkako su u Bijeljini počinjeni zločini kada su srpske paravojne postrojbe, predvođene Željkom Ražnatovićem Arkanom, upale u grad i nasipreuzele vlast.

Televizijske ekipe su zabilježile privođenja Bošnjaka i njihova tijela nakon masovnih ubistava. Oko grada su bili vojska, tenkovi, topovi i minobacači, a u Bijeljini pripadnici Arkanove Srpske dobrovoljačke garde, Beli orlovi, Nova srpska garda i druge paravojne formacije.

U prva četiri dana u aprilu 1992. Arkanove paravojne jedinice ubile su najmanje 100 civila, a prema podacima Udruženja „Povratak“, do 1995. u ovom gradu ubijeno je najmanje 500 civila.

Arkan, koji je tokom rata u BiH i Srbiji predvodio paravojnu jedinicu “Srpska dobrovoljačka garda”, optužen je u Haškom tribunalu u martu 1999. za ratne zločine. Nije mu suđeno, ubijen je u beogradskom hotelu Intercontinental 2000. godine.

Na samom početku rata u BiH u aprilu 1992. godine u Bijeljinu su osim Arkanovih ušle i druge različite paravojne formacije koje su prvih dana rata činile brojne zločine nad bošnjačkim civilnim stanovništvom.

Fotograf Ron Haviv svjedočio je 2017. godine pred sudom u Srbiji o ubistvima u Bijeljini gdje se tada nalazio i napravio i fotografije koje su šokirale svijet.

Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu je 2015. godine, naime, bila podnesena krivična prijava protiv NN lica na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva na kojoj jedan od Arkanovih “tigrova” šutira ubijene bošnjačke civile.

Iz Tužilaštva za ratne zločine su naveli za medije da se još uvijek vodi istražni postupak “koji shodno odredbama Krivičnog zakonika nije javan”.

Prijavu je podnijela Alma Pečković, čija je majka među ubijenim civilima na fotografiji.

Akcija hapšenja za zločine kod Bijeljine provedena 3. decembra 2021. je druga takva akcija zapšenja zbog ratnih zločina u BiH u posljednjih desetak dana.

Na području Novog Grada su pripadnici SIPA-e 30. novembra uhapsili devet osoba s područja tog mjesta na krajnjem sjeverozapadu BiH.

izvor: https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-ratni-zlocini-bijeljina-sokolac/31591991.html

Continue Reading

Trending