Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Vojvođanske šume nestaju pod sekirom profita

Vojvodina na mapi Evrope označeni kao crvena tačka koja će najviše osetiti negativne efekte klimatskih promena

Published

on

Iako deo Vojvodine koji se nalazi pod šumom iznosi tek oko 7,1% površine, godišnje se poseče čak oko 650.000 kubnih metara, dok se za pošumljavanje ne izdvaja gotovo ništa ili su u pitanju izuzetno mali iznosi. Iz udruženja Odbranimo šume Fruške gore upozoravaju da to znači da smo u 2020. godini u Vojvodini sa šumama u minusu za oko 700.000 kubnih metara, a prelazak u plus se ne nazire ni u narednoj sadnoj sezoni.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u Vojvodini iznosi više od 175 hiljada hektara, ali je pošumljeno oko 141 hiljada hektara. Iz preduzeća „Vojvodina šume“ objašnjavaju kako šumsko zemljište predstavljaju i površine koje nije moguće pošumiti, kao što su bare (koje su stanište ptica), šumski putevi, protivpožarne pruge, pašnjaci koji su zaštićene površine i na kojima je zabranjeno pošumljavanje. Stoga se stvarna šumovitost nalazi na nivou od svega 7,1%. U toj površini su osim Nacionalnog Parka Fruška gora koji ima 26.000 hektara i šume gornjeg Podunavlja, šume Vršačkih planina, Bosutske šume kao i šume uz rečne tokove.

„Seča kao mera nege ili obnove“

Seča uvek predstavlja ili meru nege, ukoliko se radi o prorednim sečama, ili meru obnove, ukoliko je reč o obnovi šuma, odnosno podizanju novih šuma, tvrdi Marko Marinković, inženjer šumarstva iz Javnog preduzeća “Vojvodina šume”.

“Seča uvek ima svoj cilj i svrhu koja znači stabilne i zdrave šumske ekosisteme, što javnosti bude čudno. One predstavljaju deo procesa gazdovanja šumama koji je održiv i koji je značajan sa dva aspekta. Prvo, obnovili smo šumu, odnosno staru i fiziološki zrelu sastojinu smo zamenili mladom te smo na taj način dobili ekološki efikasniju sastojinu, jer mlada šuma raste, stvara biomasu vezujući na taj način ugljenik i oslobađajući kiseonik, doprinoseći smanjenju negativnog efekta staklene bašte, odnosno klimatskih promena. Zrela i prezrela šuma nije ekološki efikasna kao mlada šuma jer kada drvo završi svoj životni vek počinje da se razgrađuje i vraća ugljenik u atmosferu“, navodi Marinković za Autonomiju i dodaje da je važno prostorno i vremenski na šumskom području ravnomerno i blagovremeno obnavljati šumu kako bismo imali “ravnomeran raspored šuma svih starosti”.

On napominje i da je stoga bitno da se šuma seče pre nego prestari.

“Uvek pred početak odumiranja, dok je još uvek zdrava, da bi se sprečilo odumiranje, sušenje pa onda pojava štetnih fitopatološki i entomoloških posledica i tako dalje. Ali jako je važno da se razume da smo blagovremenom sečom iskoristili drvo – i sačuvali vezan ugljenik, jer svaki drveni proizvod je skladište ugljenika – koje je jedini ekološki prihvatljiv materijal za dalju industrijsku preradu. Dakle, plasirali smo drvo prema društvu na dalje postupanje, stvarajući ekološku i ekonomsku korist. To je najbolji primer zelene ekonomije, a znamo koliko su te teme danas aktuelne u društvu”.

Marinković dodaje i da je seledstveno tome, potrebno što više površina pod šumama koje se održivo koriste, a ne konzervacija istih.

“Na taj način smo ekološki odgovorni. Nije konzervacija rešenje ni u smislu ekologije, ni socijalne pravednosti, ni ekonomije”, zaključuje Marinković.

„Nametnut komercijalni model gazdovanja šumama“

U Vojvodini se ukupno godišnje poseče oko 650.000 kubnih metara, od čega iz NP Vojvodina šume godišnje seku oko 550.000, Nacionalni park Fruška gora oko 60.000, a ostatak ostali upravljači, odnosno Javno preduzeće Vode Vojvodine i lokalna opštinska preduzeća, upozorava Dragana Arsić iz udruženja Odbranimo šume Fruške gore.

Sa druge strane Marinković tvrdi da preduzeće “Vojvodina šume” godišnje seče oko 2,8% od postojećeg šumskog fonda, ili 78% do 80% od godišnjeg prirasta zapremine.

“U našem preduzeću sečemo samo deo zapremine koja je u istoj godini prirasla. Dakle, svake godine se seče manje nego što je iste godine priraslo. Iskazano u apsolutnim vrednostima to jeste oko 550.000 kubika godišnje”, navodi on.

Za ostala preduzeća i organizacije oni, kaže, nemaju podatke jer za to nemaju ni nadležnosti.

Međutim, ni iz preduzeća Nacionalni park Fruška Gora, ni iz Pokrajinskog sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu koji imaju te nadležnosti – nisu nam odgovorili na pitanje da li su nega i obnova šuma zaista jedini motiv seče šuma, posebno u situacijama kada je ona vid finansiranja određenog preduzeća. A upravo na to upozorava Dragana Arsić iz organizacije Odbranimo šume Fruške gore.

“Primarni razlog seče šuma je ekonomska vrednost, odnosno zadovoljenje potreba drvoprerađivačke industrije za sirovinom, kao i potrebe za ogrevom. Drvni sortimenti su izuzetno traženi, potražnja je konstatno veća od ponude, pa je to razlog što se komercijalni model gazdovanja šumama nametnuo kao dominantan. U takvoj situaciji šuma se tretira kao resurs za eksploataciju što dovodi do velikih rizika od nesavesnog gazdovanja šumama, nesavesnih radnji, besparvnih seča, šumskih krađa, korupcije i kriminalnih radnji. Ovo se odnosi i na državne i na privatne šume”, ističe ona u izjavi za Autonomiju.

Arsić dalje upozorava da je Nacionalni park Fruška Gora skoro potpuno samofinansirajuće preduzeće.

“Oko 70% sredstava imaju od seče šuma, 24 procenta od naknade za korišćenje područja Nacionalnog parka, i 6% iz budžeta Republike. Ovom strukturom budžeta oni opravdavaju to što imaju obimne planove seča, što naravno nikako nije opravdanje. Ovaj model je svakako potpuno neodgovarajući za zaštićeno područje prirode. U svakom slučaju potrebna je reforma javnog preduzeća, reforma koja bi donela promenu modela upravljanja – da se šumarsko komercijalni zameni sa zaštitarskim, prezervatorskim modelom, zatim promenu modela finansiranja i svakako racionalizaciju broja zaposlenih”, ocenjuje Arsić i dodaje da bi u reformisanju trebalo primeniti neke osnovne standarde Evropske unije.

Ugroženost šuma je ugroženost života

Iz udruženja Odbranimo šume Fruške Gore upozoravaju da su planovi seča napravljeni tako da su preobimni čime se ugrožavaju šumski ekostistemi, biodiverzitet, socijalna funkcija, klimatska, a narušavaju se predeone lepote Fruške gore. Osim biodiverziteta narušava se i geodiverzitet Fruške gore koja je nastala pre stotina miliona godina i opstala do danas bez upravljača.

“Sve ovo nabrojano ugroženo je neadekvatnim modelom upravljanja, nesavesnim radom upravljača, kao i realnom pretnjom investitorske urbanizacije. Postaje zaista dramatično i uznemirujuće kad se ima u vidu strašna činjenica da je Vojvodina opustinjena regija”, kaže Arsić.

Ona dodaje i da je Vojvodina najmanje pošumljena regija u Evropi, jer je evropski prosek pošumljenosti oko 40 do 45%. Vojvodina je kao reagija specifična jer je poljoprivredno područje, ali dešava se i intenzivna eksploatacija postojećih šuma na celoj terioriji. Sa druge strane, nastavlja Arsić, nepošumljavanje je dovelo do toga da problem ekstremno niske pošumljenosti Vojvodine nije samo problem pokrajine, već je to problem cele zemlje.

Poražavajuća činjenica je da Vojvodina ima dva tako izražena ekološko-socijalna problema, a to su problem pijaće vode u Zrenjaninu i problem nedostatka šuma. Zbog čega smo na mapi Evrope označeni kao crvena tačka koja će najviše osetiti negativne efekte klimatskih promena. Kada se tome doda da Novi Sad ima samo 5% zelenila, da zelene površine nestaju pod ekspanzijom investitorske urbanizacije, da na delu imamo i ekocid i urbicid, situacija postaje još dramatičnija. Donosioci odluka i gradski i pokrajinski i repubički bi morali što pre da naprave zaokret u vođenju politike na način da sve razvojne planove podrede očuvanju životne sredine i ulaganju u podizanje kvaliteta života građana preko ulaganja u pošumljavanje i ozelenjavanje urbanih sredina”, poručuje Arsić.

Darija Šajin, predstavnica Arhus centra u Novom Sadu i planinarka kaže za Autonomiju da se šetajući po Fruškoj gori nagledala posečenih stabala, te da su retke staze na kojim se ne mogu videti takvi prizori.

“Šume su pluća planete Zemlje, proizvode kiseonik, od suštinskog su značaja za opstanak ljudi i životinja. Šume su staništa, skloništa i izvor hrane za životinje. Znamo da štite od poplava, klizišta i erozije, smanjuju efekat staklene bašte. Šume su potrebne ljudima zato što predstavljaju izvor čistog vazduha, vode i hrane. Ukoliko ne budemo mi u Vojvodini sačuvali ovo malo površina pod šumom i povećali broj stabala, dugoročno gledano u velikom smo problemu mi, buduće generacije, biljni i životinjski svet. Zdravlje ljudi je ugroženo”, upozorava ona.

Marko Marinković, iz JP “Vojvodina šume” tvrdi pak da planirana seča šuma i njihovo krčenje nisu iste stvari.

“Posledice krčenja šuma bi dovele do ekoloških katastrofa koje bi se reflektovale kroz povećanje temperaturnih ekstrema, pojavu olujnih nevremena, došlo bi do zagađenja vazduha i globalnog zagrevanja. Sve to bi dugoročno imalo neposredne posledice na zdravlje ljudi. Svedoci smo novih, nepoznatih bolesti, poplava, sa druge strane suša i slično. Dakle svedoci smo ekstremnih pojava. Na globalnom nivovu se šume krče i to je ekocid”, navodi on.

Za šumske puteve izdvojeno 117 miliona, a za pošumljavanje nula dinara

Dok je Marinković mišljenja da “u našoj zemlji postoji trend porasta šumovitosti i da je to obećavajući podatak”, Dragana Arsić iz Odbranimo šume Fruške Gore nije zadovoljna koliko se na tome radi.

“Sredstva iz Fonda za šume koji se puni sa 3% od naknade ekonomske vrednosti dobijene sečom kao i od naknada za korišćenje i naknada za prenamenu šumskog zemljišta, trebalo bi da se vrate u obnavljanje šuma, logično jer fond je i osnvan zbog toga. Međutim, imamo apsurdnu situaciju da se ta sredstva troše za izgradnju šumskih puteva koji su u funkciji efikasnije seče šuma”, ukazuje ona.

Za poslednjih pet godina za pošumljavanje je bilo planirano 83 miliona, a utrošeno je samo 36 miliona dinara.

“Rebalansom budžeta u maju ove godine za šumske puteve je planirano 117 miliona, a nula dinara za pošumljavanje. U Nacionalnom parku Fruška Gora već nekoliko godina unazad ne planira se niti jedan dinar za pošumljavanje”, ističe Arsić.

Dodaje i da su u poslednjih pet godina iz fonda Nacionalnog parka potrošili 46 miliona dinara za šumske puteve, a poslednji put su za pošumljavanje iz fonda za šume tražili 2,8 dok su potrošili samo 1,3 miliona dinara.

“Dakle u Nacionalnom parku Fruška Gora se pošumljavanje ne radi, ali će u ovoj godini biti posečeno oko 60.000 kubika, što je tužna slika našeg najstarijeg Nacionalnog parka”.

Javno preduzeće “Vojvodina šume” svoje poslovanje samostalno finansira na tržištu, objašnjava Marko Marinić.

“Sve svoje radove i ulaganja u biološku reprodukciju samostalno finansiramo. Moram napomenuti da, kao i svi ostali korisnici i vlasnici šuma, preduzeće konkuriše na konkurse koje raspisuje Sekretarijat za poljoprivedu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te je to jedina veza sa budžetom”, navodi on.

„Uvesti moratorijum na komercijalnu seču“

Marko Marinković iz preduzeća Vojvodinašume objašnjava da je neophodno pustiti struku da radi svoj posao.

“Integracija i interakcija svih drugih interesnih grupa se podrazumeva, kroz dijalog. Sa druge strane, neophodno je da Zakon o šumama bude Lex specialis u odnosu na druge zakone, jer praksa pokazuje da problemi postoje kada šuma i šumsko zemljište nisu neprikosnoveni. Na ovaj način bi se zaštitile površine pod šumama od krčenja i promene namene, a tu se krije velika opasnost od smanjenja površina pod šumama. Takođe, potrebno je opredeliti nove površine na kojima bi se podizala šuma. To je složen i zahtevan biološko-tehnički, ali i zakonodavni poduhvat, odnosno višegodišnji posao”, dodaje on.

Šume Vojvodine se jedino mogu zaštiti tako što će se za postojeće šume uvesti moratorijum na komercijalnu seču na nekoliko godina, a za to vreme podizati nove šume projektima pošumljavanja, smatra Dragana Arsić.

“Ne može i ne sme da bude izgovor da nema slobodnog zemljišta za pošumljavanje kao što je nedavno izjavio prvi čovek preduzeća Vojvodina šume, povodom pitanja da li će biti u ovoj sezoni tih aktivnosti. Postavlja se pitanje zašto naša država poklanja poljoprivredno zemljište u opštini Zrenjanin kineskoj firmi LingLong za izgradnju fabrike sa najprljavijom i najštetnijom tehnologijom po životnu sredinu, umesto da je to područje od 170 hektara dala za pošumljavanje. Pitamo se da li je državi uopšte bitna životna sredina u kojoj njeni građani žive ili su bitni neki drugi interesi povezani sa sistemskom korupcijom, nezakonitim radnjama za koje se iz aviona vidi da nisu javni interes već nečiji privatni interes”, poručuje Dragana Arsić.

Planski dokumenti po meri drvoprerađivačke industrije

Seče se vrše u skladu sa godišnjim planovima koji se rade na osnovu Šumskih osnova, a Šumske osnove su desetogodišnji planski dokument koji definiše način gazdovanja šumama. Po Zakonu o šumama za sve šume moraju biti urađene Šumske osnove i njih radi šumarska struka. U njima se navode osnovni podaci o šumskim jedinicama, koja vrsta drveća je u njima, kolike starosti, kad se rade koje aktivnosti, kao što su nega šuma i razne vrste seča po periodima u tom desetogodišnjem razdoblju.

Važeće Šumske osnove za NP Fruška gora su za period 2017. do 2026.god i njih je radila privatna firma Šuma plan iz Banjaluke. U udruženju Odbranimo šume Fruške gore kažu da imaju informacije da su te Šumske osnove urađene u interesu drvoprerađivačke industrije.

„Dakle, kao da je Nacionalni park privredna šuma, i otuda postoji tako obiman godišnji plan seče“, kaže Dragana Arsić.

“Naša sledeća aktivnost će biti inicijativa prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, da se izmene Šumske osnove. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ima veliku odgovornost za odobravanje ovakvih Šumskih osnova, kao i desetogodišnjeg Programa poslovanja Nacionalnog parka Fruška gora. Oni su takođe i kreatori dokumenta koji se zove Studija o uslovima zaštite prirode koja je bazični dokument na osnovu kojeg je donet Zakon o nacionalnim parkovima 2015. godine. A sam Zakon i po njihovoj oceni ima manjkavosti, jer ne definiše eksplicitno zabranjene aktivnosti u Nacionalnom parku”, napominje Dragana Arsić.

Aleksandra Živković Bučko (Autonomija)

Naslovna fotografija: Pixabay

(Tekst je nastao u okviru projekta „Mladi novinari za zaštitu životne sredine – pravo na čistu vodu, vazduh, zemlju“, koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)

SLOBODNA VOJVODINA

Ministarstvo podnelo krivičnu prijavu protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku „Soko“

Povodom nesreće koja se dogodila u rudniku „Soko“, Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivične prijave protiv 14 osoba

Published

on

By

„Kao što je potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović najavila, Ministarstvo je jutros predalo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Nišu protiv 14 lica zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, jer smatramo da su osumnjičeni odgovorni za izvršenje ovog teškog dela zbog kojeg je 8 rudara stradalo, a njih 20 povređeno“, izjavila je danas Jovanka Atanacković, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike.

Ona kaže da su prijave podnete protiv osoba za koje smatraju da su odgovorne jer se izvođenje radova vršilo na osnovu neispravne i nevažeće dokumentacije, za nečinjenje ili činjenje suprotno propisima u noći kada je došlo do nesreće u rudniku „Soko“.

„Zatim, smatramo da postoje indicije da su naručili izradu Tehničkog rudarskog projekta na osnovu dopunskog i glavnog rudarskog projekta za koje nisu imali odobrenja resornog Ministarstva ili su odobrenja istekla. Takođe vršena je tehnička kontrola koja nije proverila sve činjenice i koja je tvrdila da odobrenja postoje, iako ih nije bilo. Tužilaštvu su predate sve informacije sa dokumentacijom i audio zapisima kojima Ministarstvo raspolaže o nesreći u rudniku „Soko“, uključujući i zapisnik rudarske inspektorke, jer želimo da se još jednom ispitaju sve okolnosti i da bi se utvrdila istina o nesreći. Takođe smo o sadržaju krivične prijave, kojom je obuhvaćeno 14 lica informisali i Republičko javno tužilaštvo u Beogradu, jer smatramo da najviše instance treba da ispitaju sve činjenice“, zaključila je Atanacković.

izvor: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ministarstvo-podnelo-krivicnu-prijavu-protiv-14-osoba-zbog-nesrece-u-rudniku-soko/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Njujork tajms: Da li Rusija koristi Srbiju za izazivanje sukoba

Zapadne diplomate pitaju se da li Rusija koristi Srbiju za pokretanje razdora u Evropi i stvaranje novih sukoba zmeđu zemljama bivše Jugoslavije, kako bi skrenula pažnju saveza NATO sa rata u Ukrajini, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacuje etiketu da je “mali Putin” sa agresivnim namerama prema susedima, piše danas američki list Nujork tajms (NYT)

Published

on

By

List piše da su strahovi od ruskog uticaja na Srbiju pojačani zbog prošlonedeljnjih tenzija u vezi sa pitanjem registarskih tablica na Kosovu koje su dovele do demonstracija, barikada i pucnjave.

Ruski mediji već mesecima objavljuju zapaljive izveštaje o represiji nad Srbima na Kosovu i u Bosni, navodi NYT i ocenjuje da oni predstavljaju “reprizu ruske propagande o patnji etničkih Rusa koji žive u Ukrajini”, koja je “ohrabrila tvrdokorne, proruske srpske nacionaliste”.

“Rusija računa da što više vremena Zapad provede znojeći se na Balkanu, to će manje vremena moći da provede znojeći se u ruskom dvorištu”, rekao je za američki list istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Vuk Vuksanović.

On je dodao da postoje granice u vezi sa onim što Rusija može da izvede u Srbiji. “Potrebne su joj lokalne elite, a one ne žele da budu žrtvovane zarad ruskih interesa”, smatra Vuksanović.

U vezi sa ruskim uticajem preko pitanja Kosova, Vuksanović je ocenio da je Kosovo za Rusiju “savršena investicija koja malo košta”, ali smatra da je njena mogućnost da izazove probleme na Balkanu smanjena zbog rata u Ukrajini.

“Sada Rusija ne može da uradi mnogo toga. Njene mogućnosti su više ograničene, a ona je više izolovana. Resurse je fokusirala na Ukrajinu”, rekao je Vuksanović.

Odbijanje Srbije da Rusiji uvede sankcije, piše NYT, dalo je povod za kritiku onima koji smatraju da Vučić radi u korist Kremlja.

Tako je premijer Kosova Aljbin Kurti u aprilu Vučića nazvao “malim Putinom iz Srbije”, dodavši da je Srbija “ostala jedina zemlja u Evropi koja je odbila da Rusiji uvede sankcije”.

Vučić je ove optužbe odbacio, podseća njujorški list. Rekao je da “Kurti želi da bude mali Zelenski koji se bori protiv malog Putina”, i da ga zbog toga predstavlja kao “užasnog nacionalistu” koji želi da ratuje sa svima”, što “uopšte nije istina”.

List je podsetio i na nedavnu izjavu poslanika SNS u parlamentu Vladimira Đukanovića o “denacifikaciji” na Balkanu, i to uporedio sa ciljevima Rusije u Ukrajini i idejom “Velike Srbije” iz 90-tih godina 20. veka, što je Vučić nazvao “neodgovornim”.

(Beta, foto: Beta-AP)

izvor: https://autonomija.info/njujork-tajms-da-li-rusija-koristi-srbiju-za-izazivanje-sukoba/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Policija da prestane sa pretnjama paorima

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od policije da prestane sa pretnjama i zastrašivanjem poljoprivrednika koji učestvuju u protestima i blokadama puteva

Published

on

By

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od policije da prestane sa pretnjama i zastrašivanjem poljoprivrednika koji učestvuju u protestima i blokadama puteva. Policija je tu da štiti Ustav Republike Srbije a ne da ga grubo krši tako što će uskraćivati građanima pravo na okupljanje i javni protest. Kao i pre samo nekoliko meseci, umesto da štiti prava građana i javni interes, policija se otvoreno stavlja na stranu političkih i ekonomskih elita u Srbiji, zastupajući njihove uske interese. Nedopustivo je da država svoje “mišiće” pokazuje na našim paorima, koji su joj dobri samo kad pune bruto domaći proizvod.

Liga socijaldemokrata Vojvodine već godinama unazad, a posebno tokom proteklih meseci, upozorava javnost i vlast na sve teži položaj naših poljoprivrednika, koji je dodatno pogoršan katastrofalnim posledicama suše, ali i drugim problemima uzrokovanim ratom na istoku Evrope. Naši poljoprivrednici i dalje imaju najmanje subvencije u regionu, dok se ova vlast ponosi enormno velikim subvencijama za strane kompanije, koje odmah dižu sidro i odlaze iz zemlje čim se subvencionisanje završi.

Neophodno je da policija odmah prestane sa pretnjama paorima i omogući im da slobodno štite svoja prava i bore se za vlastiti opstanak. Država mora da svoje građane stavi ispred stranih kompanija i da uvede potpuno novu politiku podrške razvoju poljoprivrede i pomoći paorima. Za početak, neka barem uvede stanje elementarne nepogode zbog suše.

Sekretarijat za informisanje LSV

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Objavljen identitet napadača na Salmana Ruždija: Ubo pisca najmanje dva puta, u stomak i vrat

Državna policija potvrdila je da je napadač Salmana Ruždija u okrugu Čautaukua Hadi Matar (24) iz Fervijuja u Nju Džersiju, piše BBC. On je napao Salmana na bini u Njujorku i najmanje jednom ga ubo u vrat i najmanje jednom u stomak, saopštila je policija

Published

on

By

Državna policija potvrdila je da je napadač Salmana Ruždija u okrugu Čautaukua Hadi Matar (24) iz Fervijuja u Nju Džersiju, piše BBC. On je napao Salmana na bini u Njujorku i najmanje jednom ga ubo u vrat i najmanje jednom u stomak, saopštila je policija.

Tvrdokorne pristalice iranskih verskih vođa hvale napad na angloindijskog pisca Ruždija, prenosi Njujork Tajms.

“Ovo zaslužuje čestitke”, navodi američki list jednu od poruka. Iran, čije je rukovodstvo izdalo verski edikt (fatvu) kojim se poziva na ubistvo Ruždija pre više od tri decenije, nije zvanično komentarisao napad.

“Ali pristalice vlade na društvenim mrežama hvale ranjavanje Ruždija, jer se ajatolahova fatva konačno materijalizovala u akciji”, navodi list.

Dodaje se da se u nekim komentarima izražava “želja da on umre”, a da “neki upozoravaju kako slična sudbina čeka i druge neprijatelje Islamske Republike”.


 

Podsetimo, ranije danas Ruždi je napadnut je na pozornici u Njujorku. On je zadobio ubodnu ranu u vrat i prevezen je u bolnicu, saopštila je policija koja je uhapsila napadača. Policija nije saopštila motive napada, dok medicinske vlasti nisu objavile u kakvom je stanju Ruždi.

Kako je naveo reporter AP-a, muškarac se popeo na binu i počeo da udara ili ubada Ruždija u trenutku kada su ga predstavljali.

Rabin Čarls Savenor bio je među stotinama ljudi u publici kada je Ruždi napadnut.

“Ovaj momak je istrčao na platformu i počeo da udara na gospodina Ruždija. U početku smo pomislili: “Šta se dešava?“ A onda je za nekoliko sekundi postalo potpuno jasno da ga tuku”, rekao je Savenor, dodajući da je napad trajao 20ak sekundi, preneo je AP. 

Godnama živeo pod pretnjama

Salman Ruždi je godinama živeo pod pretnjom smrću zbog svog romana “Satanski stihovi”. Ta knjiga je zabranjena u Iranu 1988. godine, jer mnogi muslimani smatraju da je bogohuljenje.

Godinu dana kasnije, pokojni iranski lider ajatolah Ruholah Homeini izdao je fetvu pozivajući na Ruždijevu smrt, piše Blumberg. Ponuđena je i nagrada od preko tri miliona dolara za svakog ko ubije Ruždija.

 

Iranska vlada se odavno distancirala od Homeinijevog dekreta, ali je antirušdijevsko raspoloženje i dalje trajalo. Tako je 2012. godine, poluzvanična iranska verska fondacija podigla nagradu za Ruždija sa 2,8 miliona dolara na 3,3 miliona dolara. Ruždi je tada odbacio pretnje po svoju smrt, rekavši da “nema dokaza” da su ljudi zainteresovani za nagradu. Te godine Ruždi je objavio memoare “Joseph Anton” o fetvi.

Posle egzila u Velikoj Britaniji, Ruždi se nastanio u Njujorku.

izvor: https://www.euronews.rs/svet/fokus/58839/objavljen-identitet-napadaca-na-salmana-ruzdija-ubo-pisca-najmanje-dva-puta-u-stomak-i-vrat/vest

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Ništa od dogovora s Vladom, blokade se proširuju

Vlada i ministarstvo nisu hteli da popuste ni malo

Published

on

By

Predstavnici zemljoradnika, koji od utorka blokiraju bulevar kraj zgrade Pokrajinske vlade AP Vojvodine, najavili su proširenje dosadašnjih blokada pošto je izostao dogovor s Vladom Republike Srbije. Kako je novinarima večeras potvrdio Mileta Slankamenac, blokade će se, kao vid upozorenja, proširiti kao i juče – do Jevrejske i do Varadinskog mosta, ali neće trajati dugo. Zatim, ako ne bude odgovora ili bude loš, nastavio je Slankamenac, možda će se se krenuti u blokadu pojedinih pristupnih saobraćajnica prema Novom Sadu, pošto im stiže pojačanje.

– Videli ste, danas je stiglo još traktora pa će se blokirati neke mnogo važnije raskrsnice u Novom Sadu – naveo je on. Radoslav Adamović, koji je učestvovao u pregovorima od prepodnevnih časova, rekao je večeras da na kraju nije dogovoreno ništa jer “Vlada i ministarstvo nisu hteli da popuste ni malo”.

– Tražili smo maltene mrvice, oni ni to nisu hteli da urade. Ja sam pokušao sve što je bilo u mojoj moći. Ljudima sam objasnio, ljudi ne žele da pristanu na to i blokade se nastavljaju do daljnjeg. Ova situacija eskalira, ljudi se ohrabruju, polako se na svim mestima pojavljuju, tako da će ovo da se širi i nije uopšte lokalnog karaktera – istakao je Adamović.

Rekao je da bi voleo da ga iz Vlade kontaktiraju u roku od sat vremena “dok postoji neka kontrola” jer se ljudi u drugim mestima, kako je precizirao, u velikom broju i javljaju, pa bi sve moglo da dovede do velikih problema koje niko ne želi. Podsetio je i da su paori odustali od inicijalnih zahteva, da su “popuštali non-stop” koliko su mogli, ali da “oni ništa ne popuštaju”. Dobili smo, kaže, neke ustupke i ovo je izgledalo da ide ka boljem, međutim ovo je neprihvatljivo!

– Poslednja ponuda je bila nešto slično onom što smo tražili. Međutim, nije bilo garantovano da će se ta marža podeliti, da će uopšte od te marže nešto poljoprivrednici dobiti. I pokušao sam da barem piše minimalna cena, to ne mora da bude 535 evra plus PDV uopšte. Dve reči je samo trebalo promeniti i sve bi bilo u redu, ljudi bi pristali na to – istakao je Adamović.

Ovoj odluci je, kako javlja reporter Autonomije, prethodila duga rasprava između poljoprivrednika, čak verbalni i jedan manji fizički sukob, međutim najveći deo zemljoradnika ipak je podržao odluku da nastave protest. Posebno su istakli da su zahvalni Novosađanima, koji moraju da trpe zbog njihovog protesta, na podršci i strpljenju. Podsetimo, današnja blokada Bulvara Mihajla Pupina trajala je neprekidno od 10 časova ujutro.

Petar Alimpijević Autonomija

izvor: https://autonomija.info/nista-od-dogovora-s-vladom-blokade-se-prosiruju/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Na Cetinju 11 mrtvih i šestoro povređenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro povrijeđenih, među kojima je i pripadnik policije, potvrđeno je Javnom servisu iz Uprave policije.

Published

on

By

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro povrijeđenih, među kojima je i pripadnik policije, potvrđeno je Javnom servisu iz Uprave policije. Saznajemo da je tragediji prethodio porodični sukob, nakon čega je napadač nasumice pucao na prolaznike na ulici. Napadač je pucao i na policiju, a u tom obračunu je ubijen.

Takođe, u Uregntnom centru očekuju da dođe još jedna povrijeđena osoba sa Cetinja.

U cetinjskoj bolnici hospitalizovane su 4 ranjene osobe, dok je dvoje ranjenih transportovano u Klinički centar u Podgorici.

Iz Urgentnog centra KC su za TVCG kazali da je jedan muškarac je primljen sa najtežim povredama glave i grudnog koša. Tri pacijenta su hitno morala u operacionu salu i te povrede su prilično ozbiljno.

Ivan Ivanović, v.d. direktora cetinjske bolnice je za TVCG da su dvije osobe koje su hospitalizvane u toj ustanovi su van životne opasnosti, a da je jedan pacijent nakon zbrinjavanja pušten na kućno liječenje.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je 34-godišnji muškarac, koji je pucao i na djecu.

Taj dio grada je blokiran, pojačano je prisustvo policije, a okupio se i veliki broj građana Cetinja.

Od očevica sa lica mjesta saznajemo da je napadač išao kroz naselje i nasumično pucao na građane koji su se tu zatekli.

Trenutno nema zvaničnih informacija.

izvor: https://www.rtcg.me/vijesti/crna_hronika/373838/na-cetinju-11-mrtvih-i-sestoro-povrijedjenih.html

Continue Reading

Trending