Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Novosadske arhitekte o planu novog mosta: Traži se prevelika žrtva stanovnika duž Bulevara Evrope

Društvo arhitekata Novog Sada dostavilo je niz primedbi na urbanistički plan kojim se predviđa izgradnja mosta u predužetku Bulevara Evrope.

Published

on

O mostu u produžetku Bulevara Evrope govori se već godinama unazad. Krajem 2019. godine gradonačelnik Miloš Vučević poručio je da je ovaj projekat prioritetan, najavivši da bi Novosađanima za najduže 10 godina bilo potrebno gotovo 90 minuta da pređu Most slobode i skrenu u Ulicu Narodnog fronta ili stignu do Bulevara cara Lazara.  

Priča o mostu počela je dodatno da se “zakuvava” 2021. godine, a saznalo se i da je procenjena vrednost radova 130 miliona evra. Izgradnja mosta proglašena je projektom od nacionalnog značaja, što omogućuje direktno pregovaranje sa investitorima i izvođačima, bez redovnih procedura javnih nabavki. Tako je gradonačelnik u martu održao sastanak sa predstavnicima kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), na kojem su dogovoreni detalji u vezi sa izgradnjom. Tada je i poručeno da će izgradnja četvrtog mosta u Novom Sadu početi krajem ove godine. 

Sve je to rešeno i pre nego što je usvojen urbanistički plan kojim se precizira izgradnja ovog mosta, a koji je još uvek na uvidu. U međuvremenu, 021.rs je došao do hidrološke studije koju je uradio Fakultet tehničkih nauka, a u kojoj se navodi da izgradnja mosta neće dovesti u opasnost priobalje. Nasuprot tome, aktivisti su zabrinuti za ovaj projekat, o čemu možete da čitate OVDE.

Šta kaže plan

U Nacrtu urbanističkog plana ukazuje se na to da je most izuzetno značaj, povezujući levu i desnu obalu Novog Sada, ali i međunarodni put E-75 sa Fruškogorskim koridorom. Most će morati da ima minimalno dve saobraćajne trake po smeru, minimalno dve dvosmerne biciklističke staze, kao i minimalno dva trotoara za dvosmerno kretanje pešaka. Planirane saobraćajnice ne prelaze preko postojećeg odbrambenog nasipa, već paralelno sa njim.  

U delu mosta koji prelazi preko rukavca Dunava koji je vodi u planiranu marinu, most ne bi trebalo da ima stubove ili bi morao da ima maksimalno jedan stup. Na mestu ukrštanja planiranog mosta sa nasipom Novi Sad – Begeč, zbog izmenjene konfiguracije terena u odnosu na planirano stanje, dozvoljava se da stubovi mosta budu postavljeni na rastojanju manjem od 10 metara u odnosu na nasip. U ovom slučaju je potrebno proveriti uticaj konstrukcije na stabilnost nasipa. 

Deo planiranog mosta sa bačke strane prelazi iznad nasipa prve odbrambene linije od poplava, što je bio uzrok mnogih pitanja, ali i žalbi građana i aktivista tokom poslednjih godina od kad se priča o mostu pokrenula u javnosti. U planu se navodi da se postojeća odbrambena linija zadržava, uz mogućnost nadogradnje.

Šta kažu novosadske arhitekte

Niz primedbi podnelo je i Društvo arhitekata Novog Sada. Osim njih, primedbe komisiji podneli su i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, Ekološki front Novi Sad, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, nevladina organizacija Svet i Dunav, Udruženje rekreativnih ribolovaca “Šodroš-Dunava”, i sve možete da ih pročitate na OVOM LINKU

Kada je u pitanju DaNS, prva primedba odnosi se na planirani vijadukt. U Nacrtu se navodi da je prostor na kojem bi se nalazio vijadukt u najvećem delu neizgrađen, kao i da je čitavom dužinom Bulevara Evrope do poslednje raskrsnice, iznad površinskih saobraćajnica, planirana mostovska konstrukcija. U Nacrtu stoji i to da se očekuje da će se zbog izgradnje potpuno novih saobraćajnica i mosta povećati i koncentracija izduvnih gasova, a automobili bi mogli da se kreću 80 kilometara na čas. 

Arhitekte navode da je vijadukt potpuno neopravdan, kao i da se nigde u tekstu Nacrta ne obrazlaže zbog čega je on uopšte predviđen, niti šta opravdava njegovu izgradnju i dužinu koja znatno poskupljuje čitav projekat. Ukazuju na to da je vijadukt sporan jer smanjuje kvalitet života stanovnika već sada gusto naseljenog Bulevara Evrope. 

“U tom smislu je neistinita tvrdnja da je obuhvaćeni prostor plana neizgrađen, jer granice plana bukvalno idu građevinskim linijama stambenih zgrada. Nedopustivo je da Plan bude slep na ljude na čiji bi se kvalitet života drastično smanjio izgradnjom vijadukta za motorna vozila direktno ispred i iznad njihovih prozora, posebno imajći u vidu da Nacrt na nekoliko mesta najavljuje povećanje obima saobraćaja povezivanjem državnih puteva najvišeg reda upravo ovim projektom. Autori Nacrta se ne obaziru na stanovnike ni kada su utvrdili da će ispred njihovih stanova biti izgrađena gradska magistrala na vijaduktu sa dozvoljenom brzinom od 80km/h, da će biti povećana koncentracija izduvnih gasova, da je takav objekat povrediva tačka i meta u slučaju ratnog napada. Autori Nacrta traže preveliku žrtvu od stanovnika duž Bulevara Evrope, a bez obrazloženja zbog čega je vijadukt uopšte potreban na tom mestu, poručuju arhitekte. 

Njihov je predlog da se iz Plana izbaci vijadukt i da se novi most na novosadskoj strani direktno spusti do tla na najbližem mogućem rastojanju nakon prelaska nasipa. Time bi se izbegla degradacija gradskog prostora i kvaliteta života građana. Smisao njihovog predloga je smanjenje kapaciteta za motorni saobraćaj, navodeći da je vreme da Novi Sad, sa 70 godina zakašnjenja, promeni saobraćajnu paradigmu i da prestane da radi na povećanju obima motornog saobraćaja.  

Druga primedba odnosi se na drumski karakter mosta. Arhitekte navode da “izgradnja komotnog puta za privatni automobilski saobraćaj ne omogućava efikasno i bezbedno odvijanje saobraćaja, već upravo suprotno. Povećanje brzine vozila smanjuje bezbednost, a povećanje kapaciteta za motorni saobraćaj smanjuje šanse za uspostavljanje efikasnog javnog prevoza u vidu buduće tramvajske mreže.” 

Dodaju da pristupni vijadukt mostu ne sme da blokira mogućnost uvođenja tramvaja na bulevarima koji se ulivaju u kružni tok. Predlažu da se Planom predvidi mogućnost uvođenja tramvaja preko mosta i da se svi saobraćajni objekti prema tome i dimenzionišu, kako ne bismo dobili most neupotrebljiv za glavni vid javnog prevoza u budućnosti grada. Ukoliko Plan koji se sada razmatra ne može da rešava takvo pitanje, predlažu da ono bude obuhvaćeno javnom raspravom o Generalnom urbanističkom planu grada, a da se donošenje Plana za novi most zaustavi dok se ne usvoji novi GUP.

Pristup Ribarskom ostrvu 

Jedna od primedbi arhitekata odnosi se i na pristup Ribarskom ostrvu. Planom je predviđeno povezivanje Ribarskog ostrva i Brodogradilišta sa gradom, u vidu penjanja svog saobraćaja na mostovsku konstrukciju i potom silaska sa nje kako bi se izbegao saobraćaj preko nasipa. Kako bi se ovakav predlog realizovao, Planom je predviđena izgradnja dva para pristupnih rampi mostu sa obe strane nasipa. 

“Smatramo da bi četiri ovakve rampe delovale mnogo napadnije na prostor i predstavljale veću fizičku, vizuelnu i ekološku barijeru, kao i barijeru poplavnom talasu u slučaju stogodišnjih voda, nego kad bi se ostavilo postojeće rešenje povezanosti Ribarskog ostrva sa gradom preko jedne kolovozne trake na tlu. Predlažemo da se Planom predvidi saobraćajnica od jedne kolovozne trake koja bi povezivala Ribarsko ostrvo sa gradom i prelazila preko nasipa, koja bi išla po tlu paralelno sa trasom novog mosta, sa njegove istočne strane, a da se 4 rampe za pristup mostu sa obe strane nasipa stoga izbace iz Plana. Ovo rešenje bi bilo privremeno dok se u javnoj raspravi o novom GUP-u ne reši pitanje budućnosti Ribarskog ostrva i Brodogradilišta, kao i režim pristupa njima.”

… i još primedbi 

Arhitekte traže da se kroz Plan uspostavi obaveza raspisivanja javnog arhitektonskog konkursa za novi most. Kroz Nacrt se postavljaju velika očekivanja od mosta u smislu njegovog izgleda i uloge u identitetu grada, a ukoliko se izuzme obavezni arhitektonski konkurs, ne postoje mehanizmi da se zahtevi ispune, pogotovo ako se do projekta mosta dolazi kroz javnu nabavku.  

“Posebno apsurdno može da ispadne rešenje hortikuluralne dekoracije mosta koja se predlaže u Nacrtu. Ukoliko zaista postoji namera da se zelenilom povežu dve obale Dunava preko mosta, onda se ne radi o dekoraciji nego o suštinskom pojasu zelenila koje zauzima određenu širinu na mostu, što se mora posebno ispitati kroz arhitektonski konkurs. Stavljanje ovakvog zahteva na saksije sa cvećem koje vise na banderama mogu samo dovesti do karikaturnog kič rešenja i tu se ne radi ni o kakvom ‘jedinstvenom primeru na teriotriji grada’ nego o odsustvu planerske i upravljačke imaginacije, poručuju u DaNS-u.

Društvo arhitekata Novog Sada predlaže i da se umesto donošenja ovog plana kojim se predviđa povezivanje delova grada mostom, ispita i mogućnost izgradnje tunela na toj trasi kao alternative. To za njih ima smisla posebno u domenu potreba odbrane od ratnog razaranja, pogotovo u kontekstu bolnog iskustva gubitka svih mostova i mukotrpnog procesa obnove.  

“Predlažemo da se u ovu svrhu pristupi izradi studije izvodljivosti tunela na ovoj trasi, kojom bi se moglo konačno proceniti koliko bi ovaj poduhvat bio zaista skuplji u odnosu na Planom predviđeni most sa svim svojim predimenzionisam pristupnim saobraćajnicama u stambenim zonama”, dodaju arhitekte. 

Kako se navodi u Planu, na mestu ukrštanja planiranog mosta sa nasipom Novi Sad – Begeč, zbog izmenjene konfiguracije terena u odnosu na planirano stanje, dozvoljava se da stubovi mosta budu postavljeni na rastojanju manjem od 10 metara u odnosu na nožicu nasipa. Društvo arhitekata Novog Sada traži da se jasno obrazloži na koji način ovakav plan nije u koliziji sa Zakonom o vodama, kako bi javnosti bilo jasno da li je ovakav izuzetak uopšte predviđen Zakonom.

Kao konačni predlog, Društvo arhitekata Novog Sada traži da se donošenje ovog Plana generalne regualcije suspenduje do usvajanja novog GUP-a Novog Sada. Njihove primedbe u celosti pogledajte na OVOM LINKU.

Sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati i pristigle primedbe na ovaj Nacrt urbanističkog plana, održaće se u četvrtak, 15. aprila.

Autor: Zoran Strika (021.rs)

SLOBODNA VOJVODINA

Ministarstvo podnelo krivičnu prijavu protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku „Soko“

Povodom nesreće koja se dogodila u rudniku „Soko“, Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivične prijave protiv 14 osoba

Published

on

By

„Kao što je potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović najavila, Ministarstvo je jutros predalo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Nišu protiv 14 lica zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, jer smatramo da su osumnjičeni odgovorni za izvršenje ovog teškog dela zbog kojeg je 8 rudara stradalo, a njih 20 povređeno“, izjavila je danas Jovanka Atanacković, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike.

Ona kaže da su prijave podnete protiv osoba za koje smatraju da su odgovorne jer se izvođenje radova vršilo na osnovu neispravne i nevažeće dokumentacije, za nečinjenje ili činjenje suprotno propisima u noći kada je došlo do nesreće u rudniku „Soko“.

„Zatim, smatramo da postoje indicije da su naručili izradu Tehničkog rudarskog projekta na osnovu dopunskog i glavnog rudarskog projekta za koje nisu imali odobrenja resornog Ministarstva ili su odobrenja istekla. Takođe vršena je tehnička kontrola koja nije proverila sve činjenice i koja je tvrdila da odobrenja postoje, iako ih nije bilo. Tužilaštvu su predate sve informacije sa dokumentacijom i audio zapisima kojima Ministarstvo raspolaže o nesreći u rudniku „Soko“, uključujući i zapisnik rudarske inspektorke, jer želimo da se još jednom ispitaju sve okolnosti i da bi se utvrdila istina o nesreći. Takođe smo o sadržaju krivične prijave, kojom je obuhvaćeno 14 lica informisali i Republičko javno tužilaštvo u Beogradu, jer smatramo da najviše instance treba da ispitaju sve činjenice“, zaključila je Atanacković.

izvor: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ministarstvo-podnelo-krivicnu-prijavu-protiv-14-osoba-zbog-nesrece-u-rudniku-soko/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Njujork tajms: Da li Rusija koristi Srbiju za izazivanje sukoba

Zapadne diplomate pitaju se da li Rusija koristi Srbiju za pokretanje razdora u Evropi i stvaranje novih sukoba zmeđu zemljama bivše Jugoslavije, kako bi skrenula pažnju saveza NATO sa rata u Ukrajini, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacuje etiketu da je “mali Putin” sa agresivnim namerama prema susedima, piše danas američki list Nujork tajms (NYT)

Published

on

By

List piše da su strahovi od ruskog uticaja na Srbiju pojačani zbog prošlonedeljnjih tenzija u vezi sa pitanjem registarskih tablica na Kosovu koje su dovele do demonstracija, barikada i pucnjave.

Ruski mediji već mesecima objavljuju zapaljive izveštaje o represiji nad Srbima na Kosovu i u Bosni, navodi NYT i ocenjuje da oni predstavljaju “reprizu ruske propagande o patnji etničkih Rusa koji žive u Ukrajini”, koja je “ohrabrila tvrdokorne, proruske srpske nacionaliste”.

“Rusija računa da što više vremena Zapad provede znojeći se na Balkanu, to će manje vremena moći da provede znojeći se u ruskom dvorištu”, rekao je za američki list istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Vuk Vuksanović.

On je dodao da postoje granice u vezi sa onim što Rusija može da izvede u Srbiji. “Potrebne su joj lokalne elite, a one ne žele da budu žrtvovane zarad ruskih interesa”, smatra Vuksanović.

U vezi sa ruskim uticajem preko pitanja Kosova, Vuksanović je ocenio da je Kosovo za Rusiju “savršena investicija koja malo košta”, ali smatra da je njena mogućnost da izazove probleme na Balkanu smanjena zbog rata u Ukrajini.

“Sada Rusija ne može da uradi mnogo toga. Njene mogućnosti su više ograničene, a ona je više izolovana. Resurse je fokusirala na Ukrajinu”, rekao je Vuksanović.

Odbijanje Srbije da Rusiji uvede sankcije, piše NYT, dalo je povod za kritiku onima koji smatraju da Vučić radi u korist Kremlja.

Tako je premijer Kosova Aljbin Kurti u aprilu Vučića nazvao “malim Putinom iz Srbije”, dodavši da je Srbija “ostala jedina zemlja u Evropi koja je odbila da Rusiji uvede sankcije”.

Vučić je ove optužbe odbacio, podseća njujorški list. Rekao je da “Kurti želi da bude mali Zelenski koji se bori protiv malog Putina”, i da ga zbog toga predstavlja kao “užasnog nacionalistu” koji želi da ratuje sa svima”, što “uopšte nije istina”.

List je podsetio i na nedavnu izjavu poslanika SNS u parlamentu Vladimira Đukanovića o “denacifikaciji” na Balkanu, i to uporedio sa ciljevima Rusije u Ukrajini i idejom “Velike Srbije” iz 90-tih godina 20. veka, što je Vučić nazvao “neodgovornim”.

(Beta, foto: Beta-AP)

izvor: https://autonomija.info/njujork-tajms-da-li-rusija-koristi-srbiju-za-izazivanje-sukoba/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Policija da prestane sa pretnjama paorima

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od policije da prestane sa pretnjama i zastrašivanjem poljoprivrednika koji učestvuju u protestima i blokadama puteva

Published

on

By

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od policije da prestane sa pretnjama i zastrašivanjem poljoprivrednika koji učestvuju u protestima i blokadama puteva. Policija je tu da štiti Ustav Republike Srbije a ne da ga grubo krši tako što će uskraćivati građanima pravo na okupljanje i javni protest. Kao i pre samo nekoliko meseci, umesto da štiti prava građana i javni interes, policija se otvoreno stavlja na stranu političkih i ekonomskih elita u Srbiji, zastupajući njihove uske interese. Nedopustivo je da država svoje “mišiće” pokazuje na našim paorima, koji su joj dobri samo kad pune bruto domaći proizvod.

Liga socijaldemokrata Vojvodine već godinama unazad, a posebno tokom proteklih meseci, upozorava javnost i vlast na sve teži položaj naših poljoprivrednika, koji je dodatno pogoršan katastrofalnim posledicama suše, ali i drugim problemima uzrokovanim ratom na istoku Evrope. Naši poljoprivrednici i dalje imaju najmanje subvencije u regionu, dok se ova vlast ponosi enormno velikim subvencijama za strane kompanije, koje odmah dižu sidro i odlaze iz zemlje čim se subvencionisanje završi.

Neophodno je da policija odmah prestane sa pretnjama paorima i omogući im da slobodno štite svoja prava i bore se za vlastiti opstanak. Država mora da svoje građane stavi ispred stranih kompanija i da uvede potpuno novu politiku podrške razvoju poljoprivrede i pomoći paorima. Za početak, neka barem uvede stanje elementarne nepogode zbog suše.

Sekretarijat za informisanje LSV

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Objavljen identitet napadača na Salmana Ruždija: Ubo pisca najmanje dva puta, u stomak i vrat

Državna policija potvrdila je da je napadač Salmana Ruždija u okrugu Čautaukua Hadi Matar (24) iz Fervijuja u Nju Džersiju, piše BBC. On je napao Salmana na bini u Njujorku i najmanje jednom ga ubo u vrat i najmanje jednom u stomak, saopštila je policija

Published

on

By

Državna policija potvrdila je da je napadač Salmana Ruždija u okrugu Čautaukua Hadi Matar (24) iz Fervijuja u Nju Džersiju, piše BBC. On je napao Salmana na bini u Njujorku i najmanje jednom ga ubo u vrat i najmanje jednom u stomak, saopštila je policija.

Tvrdokorne pristalice iranskih verskih vođa hvale napad na angloindijskog pisca Ruždija, prenosi Njujork Tajms.

“Ovo zaslužuje čestitke”, navodi američki list jednu od poruka. Iran, čije je rukovodstvo izdalo verski edikt (fatvu) kojim se poziva na ubistvo Ruždija pre više od tri decenije, nije zvanično komentarisao napad.

“Ali pristalice vlade na društvenim mrežama hvale ranjavanje Ruždija, jer se ajatolahova fatva konačno materijalizovala u akciji”, navodi list.

Dodaje se da se u nekim komentarima izražava “želja da on umre”, a da “neki upozoravaju kako slična sudbina čeka i druge neprijatelje Islamske Republike”.


 

Podsetimo, ranije danas Ruždi je napadnut je na pozornici u Njujorku. On je zadobio ubodnu ranu u vrat i prevezen je u bolnicu, saopštila je policija koja je uhapsila napadača. Policija nije saopštila motive napada, dok medicinske vlasti nisu objavile u kakvom je stanju Ruždi.

Kako je naveo reporter AP-a, muškarac se popeo na binu i počeo da udara ili ubada Ruždija u trenutku kada su ga predstavljali.

Rabin Čarls Savenor bio je među stotinama ljudi u publici kada je Ruždi napadnut.

“Ovaj momak je istrčao na platformu i počeo da udara na gospodina Ruždija. U početku smo pomislili: “Šta se dešava?“ A onda je za nekoliko sekundi postalo potpuno jasno da ga tuku”, rekao je Savenor, dodajući da je napad trajao 20ak sekundi, preneo je AP. 

Godnama živeo pod pretnjama

Salman Ruždi je godinama živeo pod pretnjom smrću zbog svog romana “Satanski stihovi”. Ta knjiga je zabranjena u Iranu 1988. godine, jer mnogi muslimani smatraju da je bogohuljenje.

Godinu dana kasnije, pokojni iranski lider ajatolah Ruholah Homeini izdao je fetvu pozivajući na Ruždijevu smrt, piše Blumberg. Ponuđena je i nagrada od preko tri miliona dolara za svakog ko ubije Ruždija.

 

Iranska vlada se odavno distancirala od Homeinijevog dekreta, ali je antirušdijevsko raspoloženje i dalje trajalo. Tako je 2012. godine, poluzvanična iranska verska fondacija podigla nagradu za Ruždija sa 2,8 miliona dolara na 3,3 miliona dolara. Ruždi je tada odbacio pretnje po svoju smrt, rekavši da “nema dokaza” da su ljudi zainteresovani za nagradu. Te godine Ruždi je objavio memoare “Joseph Anton” o fetvi.

Posle egzila u Velikoj Britaniji, Ruždi se nastanio u Njujorku.

izvor: https://www.euronews.rs/svet/fokus/58839/objavljen-identitet-napadaca-na-salmana-ruzdija-ubo-pisca-najmanje-dva-puta-u-stomak-i-vrat/vest

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Ništa od dogovora s Vladom, blokade se proširuju

Vlada i ministarstvo nisu hteli da popuste ni malo

Published

on

By

Predstavnici zemljoradnika, koji od utorka blokiraju bulevar kraj zgrade Pokrajinske vlade AP Vojvodine, najavili su proširenje dosadašnjih blokada pošto je izostao dogovor s Vladom Republike Srbije. Kako je novinarima večeras potvrdio Mileta Slankamenac, blokade će se, kao vid upozorenja, proširiti kao i juče – do Jevrejske i do Varadinskog mosta, ali neće trajati dugo. Zatim, ako ne bude odgovora ili bude loš, nastavio je Slankamenac, možda će se se krenuti u blokadu pojedinih pristupnih saobraćajnica prema Novom Sadu, pošto im stiže pojačanje.

– Videli ste, danas je stiglo još traktora pa će se blokirati neke mnogo važnije raskrsnice u Novom Sadu – naveo je on. Radoslav Adamović, koji je učestvovao u pregovorima od prepodnevnih časova, rekao je večeras da na kraju nije dogovoreno ništa jer “Vlada i ministarstvo nisu hteli da popuste ni malo”.

– Tražili smo maltene mrvice, oni ni to nisu hteli da urade. Ja sam pokušao sve što je bilo u mojoj moći. Ljudima sam objasnio, ljudi ne žele da pristanu na to i blokade se nastavljaju do daljnjeg. Ova situacija eskalira, ljudi se ohrabruju, polako se na svim mestima pojavljuju, tako da će ovo da se širi i nije uopšte lokalnog karaktera – istakao je Adamović.

Rekao je da bi voleo da ga iz Vlade kontaktiraju u roku od sat vremena “dok postoji neka kontrola” jer se ljudi u drugim mestima, kako je precizirao, u velikom broju i javljaju, pa bi sve moglo da dovede do velikih problema koje niko ne želi. Podsetio je i da su paori odustali od inicijalnih zahteva, da su “popuštali non-stop” koliko su mogli, ali da “oni ništa ne popuštaju”. Dobili smo, kaže, neke ustupke i ovo je izgledalo da ide ka boljem, međutim ovo je neprihvatljivo!

– Poslednja ponuda je bila nešto slično onom što smo tražili. Međutim, nije bilo garantovano da će se ta marža podeliti, da će uopšte od te marže nešto poljoprivrednici dobiti. I pokušao sam da barem piše minimalna cena, to ne mora da bude 535 evra plus PDV uopšte. Dve reči je samo trebalo promeniti i sve bi bilo u redu, ljudi bi pristali na to – istakao je Adamović.

Ovoj odluci je, kako javlja reporter Autonomije, prethodila duga rasprava između poljoprivrednika, čak verbalni i jedan manji fizički sukob, međutim najveći deo zemljoradnika ipak je podržao odluku da nastave protest. Posebno su istakli da su zahvalni Novosađanima, koji moraju da trpe zbog njihovog protesta, na podršci i strpljenju. Podsetimo, današnja blokada Bulvara Mihajla Pupina trajala je neprekidno od 10 časova ujutro.

Petar Alimpijević Autonomija

izvor: https://autonomija.info/nista-od-dogovora-s-vladom-blokade-se-prosiruju/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Na Cetinju 11 mrtvih i šestoro povređenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro povrijeđenih, među kojima je i pripadnik policije, potvrđeno je Javnom servisu iz Uprave policije.

Published

on

By

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro povrijeđenih, među kojima je i pripadnik policije, potvrđeno je Javnom servisu iz Uprave policije. Saznajemo da je tragediji prethodio porodični sukob, nakon čega je napadač nasumice pucao na prolaznike na ulici. Napadač je pucao i na policiju, a u tom obračunu je ubijen.

Takođe, u Uregntnom centru očekuju da dođe još jedna povrijeđena osoba sa Cetinja.

U cetinjskoj bolnici hospitalizovane su 4 ranjene osobe, dok je dvoje ranjenih transportovano u Klinički centar u Podgorici.

Iz Urgentnog centra KC su za TVCG kazali da je jedan muškarac je primljen sa najtežim povredama glave i grudnog koša. Tri pacijenta su hitno morala u operacionu salu i te povrede su prilično ozbiljno.

Ivan Ivanović, v.d. direktora cetinjske bolnice je za TVCG da su dvije osobe koje su hospitalizvane u toj ustanovi su van životne opasnosti, a da je jedan pacijent nakon zbrinjavanja pušten na kućno liječenje.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je 34-godišnji muškarac, koji je pucao i na djecu.

Taj dio grada je blokiran, pojačano je prisustvo policije, a okupio se i veliki broj građana Cetinja.

Od očevica sa lica mjesta saznajemo da je napadač išao kroz naselje i nasumično pucao na građane koji su se tu zatekli.

Trenutno nema zvaničnih informacija.

izvor: https://www.rtcg.me/vijesti/crna_hronika/373838/na-cetinju-11-mrtvih-i-sestoro-povrijedjenih.html

Continue Reading

Trending