Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Kako zagađen vazduh utiče na javno zdravlje?

Prim. dr Elizabet Paunović dala je stručan medicinski osvrt na zagađenje vazduha: Koje bolesti izaziva? Ko su najugroženiji stanovnici? Kako se zaštititi kao pojedinac? Šta nadležne institucije treba da urade?

Published

on

EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Prim. dr Elizabet Paunović dala je stručan medicinski osvrt na zagađenje vazduha: Koje bolesti izaziva? Ko su najugroženiji stanovnici? Kako se zaštititi kao pojedinac? Šta nadležne institucije treba da urade?

Zagađen vazduh je daleko najveći faktor iz životne sredine koji utiče na zdravlje. U Evropi je oko polovina svih bolesti izazvanih faktorima iz životne sredine, izazvana upravo zagađenim vazduhom. Zagađujuće materije koje su od najvećeg značaja su: male čestice suspendovane u vazduhu (tzv. PM čestice), ugljen-monoksid, ozon, azotni oksidi i sumpor-dioksid.

Na koji način ove čestice deluju negativno na ljudsko zdravlje i koje sve bolesti mogu izazvati? Koliko je ovaj problem veliki u svetu a koliko u Srbiji? Ko je najosetljiviji na uticaj zagađenog vazduha na zdravlje i šta moraju odgovorne institucije i organi učiniti da se tazaj negativan uticaj smanji, a šta mogu sami građani učiniti da se zaštite?

Kako zagađen vazduh utiče na zdravlje ljudi?

Zagađenje vazduha je prisustvo hemijskih, fizičkih ili bioloških činilaca u vazduhu (bilo atmosferskom ili u zatvorenom prostoru) koji menjaju prirodne karakteristike vazduha. Najčešće aktivnosti koje dovode do emisija zagađujućih materija u vazduh su: sagorevanje fosilnih goriva u procesu dobijanja električne energije ali i u pećima i šporetima u domaćinstvima, produkti sagorevanja goriva u motornim vozilima, razni tehnološki procesi u industrijskim postrojenjima, odlaganje smeća na deponijama smeća ili paljenje poljoprivrednih kultura itd.

Pomenute male čestice (prečnika 10 mikrona i manje i 2.5 mikrona i manje) mogu biti različitog hemijskog sastava, pa se u njima često nalaze i kancerogene materije, naročito onih koje nastaju sagorevanjem fosilnih goriva. Te najsitnije čestice koje slobodno lebde vazduhom zbog svoje male mase (zato su i suspendovane u vazduhu) imaju najveći negativan uticaj po javno zdravlje jer ulaze u organizam kroz organe za disanje i prelaze u krvotok putem koga mogu dospevati u razne organe ali se i taložiti u krvnim sudovima.

Ako ljudi dugi niz godina udišu vazduh u kome su ove čestice prisutne u vrednostima koje su iznad vrednosti preporučenih u Vodiču za kvalitet vazduha i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (SZO), mogu se razviti na prvom mestu bolesti krvnih sudova i srca kao što su ishemijska bolest srca i šlog, rak pluća (jer čestice često sadrže kancerogene materije), hronična opstruktivna bolest pluća (jer ulaze u pluća i tu se talože), kao i akutna zapaljenja organa za disanje. Poznato je da zagađen vazduh utiče i na metabolizam i izaziva bolesti kao što je šećerna bolest. Pored ovog, zagađen vazduh može izazvati smanjen kvalitet sperme ali i biti uzrok prevremenih rođenja dece ili usporiti njihov razvoj u materici i izazvati smanjenu težinu na rođenju.

Kada je sve ovo poznato iz naučne literature, ne možemo a da se ne zapitamo koliko je ovaj uticaj na javno zdravlje zaista veliki, pre svega imajući u vidu jednostavnu činjenicu da bi se svi ovi zdravstveni problemi mogli izbeći kada ljudi ne bi udisali zagađen vazduh?

Koliki broj ljudi godišnje strada od posledica zagađenog vazduha?

Po procenama SZO, zagađen vazduh ubije oko sedam miliona ljudi godišnje širom sveta. Zagađen vazduh je u 2020. godini bio četvrti po rangu faktor rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti, posle prehrambenih navika, visokog krvnog pritiska, pušenja i visokih vrednosti šećera u krvi. Gotovo celokupna svetska populacija koja živi u gradovima izložena je vrednostima zagađujućih materija koje prelaze preporučene vrednosti SZO, ali su te vrednosti najviše i višestruko su premašene u zemljama u razvoju u koje spada i Srbija.

Prema podacima srpske Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) koja obavlja kontinuirani monitoring kvaliteta vazduha, celokupna srpska populacija živi u područjima u kojima je za najmanje čestice prečnika 2.5 mikrona (a koje su i najštetnije po ljudsko zdravlje jer prodiru najdublje u organizam) prekoračena preporučena vrednost SZO od 5 µg/m3 . Monitoring kvaliteta vazduha obavlja se u Republici Srbiji poslednjih desetak godina. Vrednosti zagađujućih materija od 2015. godine na osnovu podataka iz Nacrta Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta vazduha 2022-2030 (koji je objavljen i dostupan za javnu raspravu) pokazuju trend pogoršanja.

Zato se postavlja pitanje, koji su uticaji ovako zagađenog vazduha na zdravlje i koliko je ovaj problem veliki kada ga posmatramo kroz prizmu javnog zdravlja?

Kako zagađen vazduh utiče na zdravlje građana Srbije

Procene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje populacije Srbije su dostupne iz nekoliko međunarodnih procena. Ove procene kao ulazne podatke uzimaju međunarodno dostupne zvanične podatke za Srbiju (podaci monitoringa kvaliteta vazduha i podaci iz zdravstvene statistike), ali mogu uzimati različite pretpostavke za proračune, te se ove procene razlikuju.

Prema proceni SZO iz 2018. godine, a koja uzima podatke iz 2016. za proračun, broj prevremenih smrti usled zagađenog vazduha je procenjen na 6592. Prema proceni Evropske agencije za zaštitu životne sredine broj prevremenih smrti je 15050 po izveštaju iz 2020. Izveštaj koji obrađuje podatke iz 2012. Proračun urađen za potrebe izrade Nacrta Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta vazduha 2022-2030 odnosi se na 2015. godinu, uzima u obzir prevremene smrti prouzrokovane delovanjem PM 2.5 kao i ozona i azotnih oksida i iznosi 10.928 prevremenih smrti. Ono što je zajedničko svim ovim proračunima je to da je u svima procenjeno da daleko najveći uticaj imaju najsitnije čestice PM 2.5. Na primer za poslednju pomenutu procenu 10.928 prevremenih smrti, 9773 se odnosi samo na prevremene smrti prouzrokovane ovim česticama.

Zato bi bilo neophodno, da bi podaci o uticaju na zdravlje bili korisniji i za donosioce odluka kada odlučuju o merama za smanjenje zagađenja, da se u Srbiji rade analize kako na nacionalnom tako i na lokalnom/regionalnom nivou, kao što je i predviđeno našom postojećom zakonskom regulativom, a što se za sada iz niza razloga ne radi. Tako bi se dobila realnija slika, ali i detaljnije lokalne analize koje bi pokrenule konkretne akcije na konkretnim područjima.

Ne treba izgubiti iz vida ni činjenicu da pored prevremenih smrti, zagađen vazduh na prvom mestu izaziva bolesti usled kojih je smanjen kvalitet života pre samog smrtnog ishoda, smanjena je i radna sposobnost i produktivnost a nije zanemarljiva i činjenica da lečenje košta. Zato se, kada govorimo o uticajima zagađenog vazduha na javno zdravlje mora uvek imati u vidu da on i izaziva velike troškove. Po proceni OECD i SZO Regionalne kancelarije za Evropu, u 2015. godini su ekonomski troškovi zdravstvenih posledica i prevremenih smrti iznosili za SZO Region Evrope 1600 milijardi američkih dolara, a udeo tih troškova je bio srazmerno veći u zemljama u razvoju gde su i nivoi zagađenja vazduha viši, što je bio slučaj i sa Srbijom.

Potrebno je zaštiti najugroženije

Zato je važno uvek imati u vidu da se brojevi obolelih i prevremeno umrlih usled zagađenog vazduha mogu smanjiti sa smanjenjem zagađenja. Ipak, svako od nas se i pita, šta može i sam da učini da bar trenutno spreči zdravstvene probleme u epizodama lošeg kvaliteta vazduha. U epizodama zagađenja može doći do pogoršanja simptoma već postojećih bolesti, pa je tada i zabeležen povećan broj poseta hitnim službama.

Kako su najosetljivije grupe stanovništva na ove štetne uticaje odojčad i deca, starija populacija iznad 65 godina i hronični bolesnici, u epizodama visokog zagađenja preporučeno je da oni ne izlaze napolje, a deca ne bi trebalo da se igraju napolju ili da u školi imaju fiskulturu napolju. Prozore ne bi trebalo često otvarati. I zdrave osobe ne bi trebalo da se bave fizičkom aktivnošću napolju kao što je trčanje ili vožnja bicikla.

Ipak, prava i jedina mera zaštite je smanjenje zagađenja na mestu nastanka, pa je zato i našim zakonodavstvom predviđena izrada i sprovođenje Planova za poboljšanje kvaliteta vazduha sa nizom aktivnosti koje treba sprovoditi kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Sa aspekta javnog zdravlja, mere bi uvek trebalo da su takve, da zaštite na prvom mestu najranjivije.

Prim. dr Elizabet Paunović

izvor: https://www.danas.rs/zivot/zdravlje/kako-zagadjen-vazduh-utice-na-javno-zdravlje/

SLOBODNA VOJVODINA

Izbori u BiH: Od jasne opredeljenosti ka građanskoj BiH do “Veseli se srpski rode”

Izbori u BiH su koji su za nama pokazali su,kako se sumiraju rezultati, jasno opredeljenje ka građanskoj BiH. Barem u Federaciji BiH.

Published

on

By

Kod birača je prevladala borba za 2:1 u Predsedništvu u korist građanske BiH dakle što dalje od etniciteta.

To povrđuje i reizbor Željka Komšića na mesto člana Predsedništva iz redova Hrvata.

I.Š.M.

izvor: https://www.danas.rs/svet/region/izbori-u-bih-od-jasne-opredeljnosti-ka-gradjanskoj-bih-do-veseli-se-srpski-rode/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Šta će države regiona izabrati – borbu protiv inflacije ili protiv recesije?

Da li brinuti o ekonomskom rastu ili o inflaciji, čini se da je glavna dilema nosioca ekonomske politike zemalja u regionu.

Published

on

By

Nakon skoro jedne decenije, bar na ovim prostorima, u kojoj su fiskalna i monetarna politika imale isti cilj, tome je izgleda došao kraj.

Na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, imali smo priliku da na dva panela čujemo šta kažu ministri finansija, a zatim i guverneri centralnih banaka regiona, ali na žalost ne i Srbije.

U svakom slučaju problemi su skoro isti, visoka, uglavnom uvezena inflacija, ali ipak viša nego u evrozoni što ukazuje i na unutrašnje neravnoteže.

Nad javnim finansijama nadvija se tamni oblak visokih kamatnih stopa i sve skupljeg zaduživanja radi finansiranja budžetskog deficita. Kako doći do novca jeftinijeg nego što se može naći na tržištu, je ključni zadatak ministara finansija.

Sve to u situaciji kada spolja dolaze pretnje što od rata u Ukrajini, prekida u lancima snabdevanja, preskupim energetnima, podizanju kamatnih stopa od strane vodećih centralnih banaka i najava recesije u najvećim ekonomijama.

U ekonomiji često su prisutna tzv. samoispunjujuća proročanstva, odnosno izjave visokih funkcionera poput guvernera centralne banke ili ministra finansija o opasnostima od negativnih kretanja mogu da uzbune javnost i investitore pa da se onda opasnosti zbog toga zaista i materijalizuju.

Zato i ne čudi što su svi ministri mahom ukazivali na stabilnost svojih budžeta, na nizak javni dug i likvidnost u kasama.
Skoro svi ministri su se pohvalili rekordnim budžetskim prihodima ove godine, prema njihovim rečima „ne samo zbog inflacije“.

Guverneri su pak tvrdili da su naučili lekcije iz svetske finansijske krize 2008. godine i da su bankarski sektori očišćeni od trulih jabuka, da je likvidnost banaka sjajna, a kapitalna adekvatnost daleko iznad propisanih minimuma.

Ali sada imamo situaciju da centralne banke moraju da povećavaju referentne kamatne stope kako bi zaustavile rast cena, barem one robe koje nisu direktno pogođene ratom u Ukrajini i rekidom lanaca snabdevanja, ali cena toga je usporavanje ekonomije.

Na popularnost vlada država s druge strane neće dobro uticati da im ekonomije uđu recesiju, da ljudi ostaju bez posla ili da im plate i penzije obezvređuje inflacija.

Izjave o neophodnosti saradnje fiskalnih i monetarnih vlasti čini se dodatno su potcrtale ovaj dualizam.

Šta treba da bude prioritet jasno je poručila šefica Međunarodnog monetarnog fonda za Zapadni Balkan Stefani Eble.

„Monetarna politika mora da odigra svoju ulogu i to će imati implikacije i na budžet i na rast.
Monetarna politika mora da čvrsto zadrži inflaciju i u tom procesu zadrži potpunu nezavisnost ili se u suprotnom rizikuje manja efikasnost mera monetarne politike“, ocenila je ona na Samitu sa jasnom porukom da centrlane banke moraju obarati inflaciju nezavisno od Vlade koja bi možda želela manje restriktivnu monetarnu politiku.

„U pandemiji je monetarna politika dopunjavala fiskalnu politiku, ali sada
fiskalna politika mora da podrži monetarnu politiku“, je poruka ministrima finansija da ne podstiču tražnju povećanjima plata i troškarenjem i dodala da to znači
pre svega ograničenje tražnje.

„Biće potrebna fiskalna konsolidacija. Plate u javnom sektoru trebalo bi da se obuzdaju, jer pojačavaju pritisak na inflaciju pored pritiska na budžet. Bolje odobravati jednokratne bonuse nego povećanja plata“, rekla je ona.
Takođe je istakla da na široku beselektivnu budžetsku pomoć kakvu smo imali prethodne dve godine više neće biti gledano sa odobravanjem, već će se morati ciljati najugroženiji.

Na primer jdna takva široka mera pomoći je subvencionisana struja za sve.
„Ograničavanje cena struje ne samo da je fiskalno preveliki trošak nego ne podržava ni štednju struje“,, ocenila je ona. Takođe, savet MMF-a je i da se ne smanjuju porezi.

Za neke zemlje, a među njima su pre svega Srbija i Severna Makedonija koje trenutno pregovaraju sa Fondom za finansijski aranžman, u narednim godinama ovo neće biti samo saveti, već verovatno i uslovi za dobijanje novca.
Još direktnija je poruka guvernera Centralne banke BiH:

„Imamo privid da imamo dovoljno novca i da su budžeti puni, zbog inflacije, ali nisam siguran da će biti dovoljno novca za sve u budućnosti, uključujući i vraćanje dugova. Pitanje je da li sada ići u konsolidaciju ili zaduživanje, ali ne smemo u zaduživanje i potrošnju, jer to onda opet podstiče inflaciju“, ocenio je Softić.

Sa istovremenim globalnim usporavanjem privrednog rasta i visokom inflacijom otvara se začarani krug.

Kako je objasnio viceguverner Hrvatske narodne banke Mihael Faulend nakon mera pomoći u pandemiji države su smanjile fiskalni prostor za pomoć, a s druge strane, kada pređe pet odsto inflacija počinje da se hrani sama sobom. Tada centralne banke moraju da povećaju kamatne stope, jer je opasnost od visoke inflacije veća od hlađenja ekonomije.

„Kako kamatne stope idu na gore, budžet mora više da plaća za javne dugove, još je manji prostor u javnim finansijama da se pomogne domaćinstvima i preduzećima. Pored toga, ako je fiskalna politika nerazborita, sa visokim deficitom i javnim dugom, veće su kamatne stope na javni dug“, ocenio je on.

Ministri finansija čuvali su se pominjanja povećanja plata i penzija, mada većina zemlja u regionu ili plniara to do kraja godine ili je već sprovela.
U uslovima ogronih kamatnih stopa na obveznice oni se uzdaju u Svetsku banku, MMF, EBRD ili EIB i njihove niske kamate.

Zašto se manje rzmišlja o reformama, recimo efikasnijim javnim preduzećima objasnio je ministar finansija Crne Gore Aleksandar Damjanović kome glavobolju zadaje „četiri, pet preduzeća koja prave dubiozu od stotinak miliona evra“.

„Razmišlja se u izbornom horizontu koji je sad 1,5- dve godine. Politika gura da se prioritet daje kratkoročnim i vidljivim uspesima kao što su davanja građanima, povećanja penzija, dok reforme ostaju po strani. One traže ozbiljnu i stabilnu vlast koja će doneti reformske mere.

M. Obradović

izvor: https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/sta-ce-drzave-regiona-izabrati-borbu-protiv-inflacije-ili-protiv-recesije/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Rumunska policija upala u sedište NIS Petrola u Temišvaru

Rumunska policija upala je u sedište NIS Petrola u Temišvaru u ponedeljak ujutru zbog sumnje da su informacije u vezi sa rezervama nafte u toj zemlji stigle do Beograda i Moskve.

Published

on

By

Brigada za organizovani kriminal obavlja pretrese u kancelarijama kompanije NIS Petrol i u domovima zaposlenih te kompanije u Temišvaru i Bukureštu, prenosi N1.

Iz kancelarija istražitelji su odneli nekoliko kompjutera i dokumenta.

Najmanje osam ljudi biće odvedeno na saslušanja u Direktorat za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Temišvaru.

U Bukureštu je policija upala u kuće dvojice zaposlenih u NIS Petrolu, osobe odgovorne za bezbednost IT sistema u Rumuniji i inženjera specijalizovanog za računare, a u Temišvaru su pretresi obavljeni u kancelariji šefa IT bezbednosti u filijali i zaposlenog u tom odeljenju.

Takođe, obavljene su provere u njihovim domovima, javljaju rumunski mediji.

Istražitelji govore o mogućem curenju osetljivih informacija u vezi sa istraživanjem nalazišta nafte i gasa od 2014. godine u okrugu Timiš.

N1

izvor: https://www.021.rs/story/Info/Region-i-svet/318737/VIDEO-Rumunska-policija-upala-u-sediste-NIS-Petrola-u-Temisvaru.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Odžić: Vojvođani imaju pravo na svoj identitet

Nedavno je Vojvođanski klub zahtevao da se na popisu stanovništva, koji je počeo u subotu, omogući statistička obrada podataka iz koje će se jasno i nedvosmisleno videti koliko se građana Vojvodine izjasnilo kao Vojvođani

Published

on

By

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica Srpske stranke Zavetnici i narodna poslanica, i Aleksandar Odžić, predsednik Vojvođanske partije, gostovali su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde su prokomentarisali ovaj zahtev Vojvođanskog kluba.

– Prema članu 47 ustava, građani Srbije mogu slobodno da se izjasne ili ne izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. To uopšte nije sporno. Ono što je sporno je namera određenih grupacija da termin Vojvođani uvrste među ostale nacije. Može da bude regionalna odnosno geografska pripadnost, ali termin Vojvođani nije nacija. To je apsolutno nedopustivo – rekla je Milica.

Milica Đurđević Stamenkovski, Aleksandar Odzic
FOTO: KURIR TELEVIZIJA

– Ovde je cilj stvoriti novu naciju, podstaći separatizam u Vojvodini i otvoriti novo žarište. Takođe i da određena lica koja ne mogu da ostvare svoje političke ambicije posredstvom neke nove vojvođanske nacije imaju zagarantovana određena prava – rekla je Milica.

– Vi možete da kažete šta god hoćete. Imali smo raznih situacija da su ljudi svašta pričali, ali izgleda da sada kada ljudi kažu da su Vojvođani ili Vojvođanke to postaje predmet rasprave odnosno opiranje od strane velikosrpskih nacionalista, ali i od vlasti u Republici Srbiji. To je osnovno ljudsko pravo svakog pojedinca – rekao je Odžić.

Milica Đurđević Stamenkovski, Aleksandar Odzic
FOTO: KURIR TELEVIZIJA

– Mi smo insistirali na tome jer smo na prethodnom popisu imali žalbe građana da kada su im rekli da su Vojvođani po nacionalnosti odnosno Šumadinci, da mu je popisivač iz svojih nekih političkih ubeđenja rekao “to ne postoji, vi možete da se izjasnite kao Srbin, Mađar i ono što su tradicionalni narodi”. Što on to prvo ne sme da radi jer je to njegovo ustavno pravo kako će da se izjasni – rekao je Odžić.

Odžić je takođe dodao da kako se građanin bude izjasnio, tako će to biti i evidentirano jer je to njegovo pravo.

– Ja vidim ovo kao besmislicu. Kada bi se 5.000 ljudi na popisu dogovorilo da se izjasne kao vanzemaljci, da li bi to značilo da Srbija treba da proglasi da postoji nova nacionalna pripadnost i zajednica Vanzemaljci. Potom osnujemo njihovo nacionalno veće, možda bi potom i došli Briselski komesari i izmislili novi vanzemaljski jezik. Pa bi ti isti Vanzemaljci sledeće godine nastupili na izborima, po onim pravilima koje zakon propisuje za kandidaturu nacionalnih manjina. Pa bismo dobili i njihove predstavnike u parlamentu. Iskreno ne bi me to začudilo jer smo imali različite strukture u srpskim institucijama – rekla je Milica.

popis, popisnica
FOTO: ANA PAUNKOVIĆ, PRINTSCREEN

Milica se potom osvrnula i na samog sagovornika koga je žestoko osudila.

– Dajte da budemo ozbiljni, gospodin Odžić predstavlja jednu političku grupaciju koja se dugi niz godina zalaže za uspostavljanje “Vojvodine Republike”. Vi gospodine ne krijete da ste na različitim protestima isticali proteste i lepili plakate na kojima piše “Vojvodina naša dika, biće naša republika”. Da li sam nešto slagala? – upitala je Milica.

– Niste vi ništa slagali. Učestvovali smo mi i 5. oktobra – odgovorio je Odžić.

– Vaše aktivnosti se i vezuju za 5. oktobar, ali ne zbog 5. oktobra iz 2000. godine, već zbog onoga kada se desila jogurt revolucija i kada je suspendovan jedan nakaradan ustav iz 1974. godine kojim su usred Srbije napravljene 2 države u državi. Vidimo kakav se scenario desio na KiM-u i očigledno takav isti priželjkujete u Vojvodini – rekla je Milica.

– Mi ne osporavamo da se jedan pripadnik našeg društva može osećati na razne načine. Ali osporavamo vašu potrebu da ta vaša eventualna osećanja klasifikujete kao nacionalnu pripadnost. Naročito trebalo bi uzeti u obzir da se vi često pozivate na tekovine EU, a zaboravljate da većina država EU ni ne vrši popis po nacionalnoj ili verskoj pripadnosti – rekla je Milica.

Milica Đurđević Stamenkovski, Aleksandar Odzic
FOTO: KURIR TELEVIZIJA

– Sa vama sedi jedan pokrajinski poslanik koji ima poslaničku grupu u skupštini Vojvodine, za razliku od vas koji je nemate. Verovatno zato što za vas Vojvodina ne postoji, onda naravno da ne postojite – rekao je Odžić.

– Recite mi kako ste nastupili na tim izborima? Kao hrvatska nacionalna manjina? – upitala je Milica

– To sada nije važno i to nije tačno. Prvo nacije nastaju i nestaju vekovima i vi sada hoćete to da zaustavite i da samo postoje Srbi i srpska nacija – rekao je Odžić.

izvor: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/4023403/milica-zavetnica-vojvodjani-po-nacionalnosti-ne-postoje

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV predala zahtev za uklanjanje Hortijeve biste iz mađarskog parlamenta, evo šta piše u njemu

Delegacija Lige socijaldemokrata Vojvodine predala je Vladi Srbije i ambasadi Mađarske zahtev za uklanjanje Hortijeve biste iz mađarskog parlamenta

Published

on

By

Kako je saopštila ova stranka, ligaši su, na čelu sa predsednikom Izvršnog odbora LSV Sašom Šućurovićem, predali danas zahtev ambasadoru Mađarske u Beogradu dr Atili Pinteru, kojim traži uklanjanje biste ratnom zločincu Miklošu Hortiju, koja je nedavno otkrivena u zgradi mađarskog Parlamenta. 

Istim zahtevom, LSV traži da se u mađarskom Parlamentu otkrije bista dr Palu Telekiju, nekadašnjem premijeru Mađarske, koji je zbog učešća Mađarske u agresiji Trojnog pakta na Jugoslaviju 1941. godine izvršio samoubistvo. 

LSV je o tome obavestila i predsednicu Vlade Srbije Anu Brnabić.

Tekst pisma ambasadi Mađarske pročitajte u nastavku:

Vaša ekselencijo, 

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva da bista ratnom zločincu Miklošu Hortiju (Horthy Miklós), čiji je okupatorski režim u Drugom svetskom ratu u januaru 1942. godine sproveo zloglasnu Raciju u kojoj je na zverski način pobijeno i pod led Dunava bačeno više hiljada Srba, Jevreja, Roma i ostalih građana Vojvodine, bude pod hitno uklonjena iz Parlamenta Mađarske u Budimpešti. 

Podsećamo Vas da je Mikloš Horti u Jugoslaviji bio označen kao ratni zločinac. Postavljanje biste ratnom zločincu u najvišem zakonodavnom telu Mađarske narušava dobrosusedske odnose između dve zemlje i budi uspomene na najstrašnije zločine koji su ikada počinjeni u Vojvodini. Takođe, taj čin narušava skladne međunacionalne odnose u našoj multikulturalnoj pokrajini Vojvodini. 

Predlažemo da, po uklanjanju biste Mikloša Hortija, u Parlament Mađarske postavite bistu nekadašnjeg predsednika Vlade Mađarske Pala Telekija (Teleki Pál), koji je izvršio samoubistvo u znak protesta zbog aktivne podrške Mađarske nacističkoj invaziji na Jugoslaviju. Tom prilikom, Teleki je, između ostalog, napisao: ‘Prekršili smo svoju reč – iz kukavičluka (…) Nacija to oseća, i odbacili smo svoju čast. Stali smo na stranu nitkova!…’

Uklanjanje Hortijeve biste i postavljanje biste u čast Telekija dodatno bi unapredilo dobrosusedske odnose između dve susedne zemlje, za koje zvaničnici obe zemlje tvrde da su ‘na najvišem nivou u istoriji’. Suprotno takvim izjavama, Hortijeva bista u Parlamentu Mađarske je uvreda za sve žrtve ratnih zločina iz Drugog svetskog rata!” 

izvor: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318712/LSV-predala-zahtev-za-uklanjanje-Hortijeve-biste-iz-madjarskog-parlamenta-evo-sta-pise-u-njemu.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Direktor Nacionalnog parka Fruška gora podneo ostavku, Vlada Srbije imenovala novog

Vlada Srbije razrešila je Radoslava Krunića dužnosti v. d. direktora Javnog preduzeća “Nacionalni park Fruška gora”, a na njegovo mesto postavljen je Živko Cvetković

Published

on

By

Kako je navedeno u Rešenju o razrešenju, to je učinjeno nakon što je Krunić podneo pismenu ostavku.

Ova odluka je doneta na sednici Vlade Srbije u petak, 30. septembra.

Živko Cvetković je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u selu Grabovci u Opštini Ruma, a bio je i predsednik Saveta mesne zajednice Grabovci.

On je diplomirani inženjer poljoprivrede. 

Podsetimo, Krunićevu ostavku u više navrata zahtevali su ekološki aktivisti, a poslednji put u avgustu prošle godine kada se na području nacionalnog parka dogodio napad na aktivistu. 

Razne nepravilnosti, poput prekomerne seče i proizvoljnih javnih nabavki, za vreme njegovog upravljanja otkrila je i Državna revizorska institucija.

Između ostalog, u izveštaju je skrenuta pažnja i na to što je Krunić više od četiri godine obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora JP “NP Fruška gora”, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, kojim je propisano da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine.

izvor: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318688/Direktor-Nacionalnog-parka-Fruska-gora-podneo-ostavku-Vlada-Srbije-imenovala-novog.html

Continue Reading

Trending