Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Izveštaj o kvalitetu vazduha 2019 — Koliko je zagađen vazduh koji smo udisali?

Zagađenost vazduha prošle zime izazvala je veliku zabrinutost građana. Slike sa aplikacija poput Air Visuala koje pokazuju da je vazduh u gradovima Srbije veoma zagađen i opasan po zdravlje masovno su deljene putem društvenih mreža, a tema kvaliteta vazduha u Srbiji je, sa mnogo godina zakašnjenja, konačno dospela u centar pažnje javnosti.

Published

on

Prethodne nedelje je Agencija za zaštitu životne sredine objavila svoj Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu, koji daje detaljan prikaz svega što su zabeležile zvanične merne stanice tokom prošle godine. 

U tekstu koji sledi donosimo vam pregled najvažnijih podataka iz Izveštaja i razgovaramo sa domaćim stručnjacima o tome šta nam ovi podaci govore i kako možemo krenuti u rešavanje problema zagađenog vazduha u Srbiji.

Zašto je kvalitet vazduha važan?

Pre nego što se upustimo u detaljniju analizu izveštaja, nije loše da se podsetimo zbog čega je zagađenje vazduha važna tema i šta su glavni parametri koji nam ukazuju kakav je vazduh koji udišemo.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od posledica spoljašnjeg zagađenja vazduha godišnje se beleži 4,2 miliona prevremenih smrti na svetskom nivou. Istraživanje iste institucije pokazalo je da u Srbiji preko 6500 ljudi svake godine umre usled zagađenja vazduha.

Najveću štetu zdravlju čini čestično zagađenje, koje pratimo tako što merimo koncentraciju sitnih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu. 

Broj pored skraćenice PM označava veličinu čestice: PM10 je 10 mikrometara ili manje, PM2,5 je 2,5 mikrometara ili manje. Zbog toga što su ovoliko sitne, kada se udahnu, ove čestice kroz plućne alveole dospevaju direktno u naš krvotok i izazivaju štetu plućima i srcu, a mogu dovesti i do malignih oboljenja.

Pored čestičnog zagađenja problem pravi i zagađenje određenim gasovima od kojih su najvažniji sumporovi i azotovi oksidi

Šta kažu zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine?

Izveštaj pokazuje da je tokom 2019. u gotovo svim većim gradskim sredinama zabeleženo prekomerno čestično zagađenje vazduha, odnosno da su prekoračene dozvoljene godišnje granične vrednosti. 

Kvalitet vazduha je ocenjen najgorom trećom kategorijom u najvećim gradovima u Srbiji poput Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice, Valjeva, Užica, Kraljeva, Smedereva, Zaječara, Bora i Pančeva.

Najviše dana sa prekomernim zagađenjem vazduha PM10 česticama zabeleženo je na mernoj stanici na Novom Beogradu, čak 169, dok su prosečno najviše koncentracije ovih zagađujućih materija detektovane u Valjevu i Užicu, gde je u pojedinim danima zagađenje bilo čak 6 puta veće od dozvoljenih vrednosti.

Pored čestičnog zagađenja, koje je glavni zagađivač u gradovima u Srbiji, u Boru je registrovano i veliko zagađenje sumpor-dioksidom.

U najnovijem izveštaju primetno je i znatno unapređeno merenje kvaliteta vazduha. Nakon što je 2017. svega 22 % mernih instrumenata obezbedilo dovoljnu raspoloživost podataka, prošle godine je 85 % od svih mernih instrumenata ispunilo neophodne uslove kvaliteta monitoringa.

Ovo je vrlo važno jer su podaci o stanju na terenu neophodni kako bi se mogle sprovesti mere koje će doprineti rešavanju problema zagađenosti vazduha.

Vazduh je čist samo tamo gde ne postoji merenje

Iako izveštaj pravi prilično sumornu sliku kvaliteta vazduha u najvećim gradskim sredinama u Srbiji, velika količina zagađenja i dalje ostaje nezabeležena. 

Kako Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije ističe: „Mislim da je ovim izveštajem u potpunosti potvrđeno da je vazduh u Srbiji čist tamo gde se ne meri čestično zagađenje najmanjim česticama.“ 

To znači da grafički prikaz iz izveštaja koji pokazuje da je u većem delu Srbije vazduh najvišeg kvaliteta ne oslikava realno stanje. 

„Nažalost, mapa kojom se prikazuje stanje kvaliteta vazduha, a koja se nalazi na početku Izveštaja i dalje zbunjuje neinformisane čitaoce i priređivače naslova na sajtu Javnog servisa“, rekao je Macura, i dodao da nije dobro što su na mapi zelenom bojom prikazani gradovi koji se, u stvari, crne od zagađenja. 

„Tamo žive ljudi koji udišu loš vazduh. Tamo ljudi umiru zato što udišu loš vazduh“, naglašava Macura.

Upitna učinkovitost donetih mera

Nakon što je u januaru 2020. zabrinutost građana zagađenjem vazduha dostigla vrhunac, Vlada je formirala Radnu grupu za zaštitu vazduha u Srbiji, koja je kao rešenje problema, pre svega, najavila mere subvencionisanja kupovine električnih i hibridnih automobila i autobusa. 

Aleksandar Macura ističe da ove mere neće dovoljno doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha u Srbiji: „Saobraćaj je najverovatnije glavni uzrok prekomerne koncentracije azotnih oksida koja je na jednoj stanici u Srbiji bila preko dozvoljene granice. Saobraćaj nije ni približno glavni uzročnik čestičnog zagađenja koje prouzrokuje najveći broj izgubljenih godina života građana i građanki Srbije.“

Karantin i mere prevencije u borbi protiv kovida-19 koje su dovele do velikog ograničenja saobraćaja potvrdili su ovu tezu. Prema podacima koje je prikupila RES fondacija u periodu od 17. marta do 12. aprila 2020, zabeleženo je veće zagađenje PM2,5 česticama u odnosu na isti period u 2019.

„Mi smo, čini mi se, među prvima u svetu objavili takva poređenja, a evo, nedavno je i tim istraživača sa jednog univerziteta u Škotskoj utvrdio da u prvih mesec dana zatvaranja zbog epidemije, uprkos smanjenju obima saobraćaja za 65 %, koncentracija čestica nije bila manja nego u prethodne tri godine.“, kazao je Macura.

„Subvencije za hibridna i električna vozila možda imaju smisla kao mera neke javne politike. Kao mera javne politike zaštite vazduha, čini se, prema svemu što znamo, da ona nije na listi ni među prvih nekoliko stotina mera po odnosu uloženog novca i smanjenog zagađenja“, zaključio je programski direktor RES fondacije.

Šta možemo da uradimo?

Macura smatra da je svest o zagađenosti vazduha i njegovim posledicama po zdravlje dovoljno porasla i da je sada vreme da domaći i međunarodni akteri usmere sredstva za rešavanje ovog problema, a kao prvi korak vidi pomoć najsiromašnijem delu stanovništva.

„Nema nikakve sumnje da je smanjenje zagađenja uz istovremeno povećanje energetske efikasnosti i komfora u domaćinstvima koja to sebi ne mogu da priušte prva takva mera.“, naveo je.

U izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine se navodi da čestično zagađenje predominantno dolazi iz malih toplana i individualnih ložišta.

Aleksandar Macura ističe da se najsiromašnija domaćinstva u Srbiji greju na čvrsta goriva sumnjivog kvaliteta koristeći zastarele i nekvalitetne uređaje, ali da odgovarajuća pomoć izostaje sve ove godine.

„200.000 domaćinstava i stotine hiljada njihovih komšija čekaju odgovorne iz lokalnih samouprava, Vlade, UN-a, Svetske banke, EU i druge da ih primete i da pomažući njima pomognu svima nama,“ kaže Macura, i dodaje se neki novac već sada izdvaja u te svrhe, ali da javnosti još nisu poznati svi detalji.

„Već tri meseca čekamo da nam Ministarstvo energetike dostavi jedan Eksel fajl o sprovođenju Uredbe o energetski ugroženom kupcu kako bismo pomogli svima uključenima da se unapredi trošenje našeg novca sagledavajući i aspekt zagađenja. Nadam se da ćemo te javne podatke uskoro dobiti. Možemo mnogo da pomognemo“, rekao je on.

Pored toga, Macura naglašava da je važno i poštovanje propisa i sprovođenje zakona koje trenutno krše određeni državni i privatni operateri, kao i da se moraju usvojiti najsavremeniji standardi za sve uređaje koji proizvode zagađenje. 

Prema njegovim rečima sva pravna ili fizička lica koja koriste uređaje koji proizvode zagađenje moraju biti u razumnom roku podstaknuta, a zatim i primorana da te uređaje, bilo da je to automobil ili da je to šporet, upodobe sa najsavremenijim standardima koje treba usvojiti u razumnom, ali najkraćem mogućem roku.

„Zagađenje se može smanjiti, potrebne su investicije i nema razloga da se ne dogode. Novac poreskih obveznika se mora investirati u skladu sa najboljim mogućim saznanjima, zaključuje Macura.

Odakle dolazi najviše zagađenja?

Kao što smo već pomenuli, u Izveštaju su male toplane i individualna ložišta identifikovani kao glavni zagađivači PM10 i PM2,5 česticama, dok je udeo termoelektrana i velikih toplana gotovo zanemarljiv. Međutim, profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta ističe da podaci navedeni u izveštaju ne daju kompletnu sliku.

„Podaci o izvorima zagađenja samo su pola priče o razumevanju ko i koliko doprinosi zagađenju vazduha. Naime, to što je 57 % PM10 i 77 % PM2,5 emitovanih čestica ‘izašlo’ iz malih ložišta koja su dominantno grejanje i kuvanje u domaćinstvima, ne znači i da će isti procenat PM čestica koje su izmerene na stanicama biti iz ovih izvora.“

Kada govorimo o PM česticama, razlikuju se primarne i sekundarne PM čestice. Primarne čestice su u atmosferu emitovane kao takve, dok sekundarne nastaju od gasova.

Za to je zaslužan proces partikulacije kojim emitovani gasovi, pre svega sumporovi i azotovi oksidi, prolaze kroz fizičku i hemijsku transformaciju i od njih nastaju takozvane sekundarne PM čestice.

Profesor Đurđević navodi da: „ukratko, ono što iz odžaka ili auspuha izađe kao gas, ne znači da će na mernoj stanici biti i izmereno kao gas, jedan deo toga će se pretvoriti u česticu i biće izmereno kao čestica. Ono što vidimo u prikazu izvora zagađenja u ovom izveštaju su samo primarne čestice, odnosno one koje su emitovane kao čestice.“

Đurđević dodaje: „Nažalost, kod nas i dalje ne postoje dovoljno dobre analize da bi smo mogli da kažemo koliko je izmerenih PM čestica primarno, a koliko sekundarno. Međutim, na osnovu podataka iz zemalja koje su se ozbiljnije bavile ovim problemom, možemo saznati da pri povoljnim vremenskim uslovima (slab vetar, velika vlažnost vazduha, temperaturna inverzija…) udeo sekundarnih čestica u ukupnoj vrednosti izmerenog čestičnog zagađenja može biti od 40 do 70 %, pa i više.“

Kako su u Srbiji glavni emiteri zagađujućih gasova termoelektrane, Đurđević ističe da ih ne bi trebalo u potpunosti otpisati sa liste značajnih kontributora čestičnom zagađenju i dodaje da su u danima najvećeg izmerenog zagađenja vremenski uslovi često pogodovaliu stvaranju sekundarnih PM čestica.

„Ovakva situacija upravo treba da bude poziv da se kod nas urade ozbiljnije analize koje bi se bavile transportom i transformacijom zagađenja, čime bi se ovakve nedoumice donekle otklonile“, zaključuje Đurđević.

Šta donosi budućnost?

Građani Srbije su prošle godine konačno počeli da zahtevaju da dišu čist vazduh. 

Rešenje za ovaj problem postoji i mnoge države u svetu već su uspešno sprovele mere koje su omogućile da se kvalitet vazduha znatno popravi, a benefiti poboljšavanja kvaliteta života, smanjenja bolničkih troškova i izgubljenih radnih sati zbog bolesti nadmašuju neophodne investicije.

U poslednje dve godine merenje kvaliteta vazduha u Srbiji je znatno unapređeno. Sada, kada sa većom pouzdanošću znamo odakle zagađenje dolazi, preostaje da se donesu konkretne mere poput subvencionisanja kupovine kvalitetnog grejnog goriva i novih kotlova i šporeta za najsiromašnije građane i postrojenja za odsumporavanje u velikim termoelektranama.

Vreme je ovde od ključne važnosti, jer svaka godina koja prođe dodatno narušava zdravlje našeg stanovništva.

Autor: Nemanja Milović (klima101.rs)

SLOBODNA VOJVODINA

Veliki požar u Subotici – gori market VIDEO

Subotica — U prostorijama marketa “Svetofor” oko 14.30 izbio je veliki požar, koji je zahvatio veći deo objekta.

Published

on

By

Subotica — U prostorijama marketa “Svetofor” oko 14.30 izbio je veliki požar, koji je zahvatio veći deo objekta.

Na terenu su trenutno četiri vatrogasne ekipe. Kako saznajemo, svi radnici su evakuisani.

izvor: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2022&mm=01&dd=25&nav_category=16&nav_id=2094816

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Transparensi internešenel: Srbija na 96. mestu od 180 zemalja po indeksu percepcije korupcije

Srbija se među 180 zemalja nalazi na 96. mestu po indeksu percepcije korupcije. Od idealnih 100 poena Srbija ima 38, objavila je organizacija “Transparensi internešenel”

Published

on

By

Copyright Pixabay

Srbija se među 180 zemalja nalazi na 96. mestu po indeksu percepcije korupcije. Od idealnih 100 poena Srbija ima 38, objavila je organizacija “Transparensi internešenel” koja se predstavljanjem indeksa percepcije korupcije bavi 27 godina. Ovakav rezultat najgori je za Srbiju u poslednjih 10 godina.

U regionu samo Albanija i Bosna i Hercegovina imaju slabiji rezultat od Srbije, a sa trenutnim nivoom, Srbija se nalazi na istom nivou kao Argentina, Brazil, Indonezija, Lesoto i Turska, koje se percipiraju kao zemlje u kojima je korupcija široko rasprostranjena.

U izveštaju “Indeks percepcije korupcije” (CPI) međunarodne organizacije “Transparensi internešenal” za 2021. godinu u odeljku za Centralnu Aziju i Istočnu Evropu, u delu koji se fokusira na korupciju, ljudska prava i demokratiju, ocenjeno je da vlasti u Srbiji zadržavaju kontrolu uticajem na medije, “uznemiravajući nezavisne kritičare i organizujući nefer izbore”.

Crna Gora sa 43 poena jedna je od samo tri zemlje regiona sa natprosečno ocenom CPI, navodi se u izveštaju, dok su posebni podaci rađeni za teritoriju Kosova, a ocena je 39, što je pad od dva poena u odnosu na ocene od prethodne dve godine, a Albanija drži 35 poena.

Napredak zemalja u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji u borbi protiv korupcije generalno stagnira i sve zemlje u tom delu sveta imaju ocenu ispod 50, dok je za čak 75 odsto zemalja došlo do nazadovanja, nikakvog ili vrlo malog napretka u poslednjih 10 godina, pokazuje CPI.

Najveći pad u tom delu Evrope i sveta beleži Beorusija (41), koja je izgubila šest poena uz rast nasilja, pogoršanje demoratije i izrazito malo poštovanje ljudskih prava. Prosek istočne Evrope i centralne Azije drži se na 36 poena – Gruzija sa 55, Jermenija sa 49 i Crna Gora sa 46 poena vodeće su i jedine tri zemlje iz regiona koje imaju rezultate iznad globalnog proseka od 43.

Turkmenistan (19), Tadžikistan (25) i Kirgistan (27) imaju najniže ocene.

U poslednjoj deceniji, 14 zemalja u regionu je ili opadalo ili nije ostvarilo značajan napredak, pa su od 2012. godine Turska (38) i Bosna i Hercegovina (35) značajno opale na CPI listi. Pet zemalja u regionu značajno je poboljšalo svoje rezultate u tom periodu: Jermenija (49), Belorusija (41), Moldavija (36), Ukrajina (32) i Uzbekistan (28). Čak 131 zemlja u svetu nije zabeležila nikakav napredak protiv korupcije tokom protekle decenije, a tokom 2021. godine, 27 zemalja zabeležilo je pad., navodi u iveštaju TI.

“Transparensi internešenel” poziva vlade da deluju u borbi protiv korupcije i posvećenosti ljudskim pravima i da se ljudi širom sveta udruže zahtevajući promene.

“Korupcija omogućava kršenje ljudskih prava i pokreće eskalirajucu spiralu poroka. Prava i slobode erodiraju, demokratija opada dok njeno mesto zauzima autoritarnost, što dalje omogućava viši nivo korupcije”, piše u izveštaju.

Transparentnost Srbija: Odsustvo primene zakona

Ogranizacija Transparentnost Srbija povodom liste indeksa percepcije korupcije održala je onlajn panel na kojem su izneti komentari rezultata.

Profesorka Radmila Vasić rekla je da ovi rezultati daju mogućnost da se napravi uporedni pregled i u odnosu na prošle godine, ali i sa rezultatima iz zemalja regiona i EU.

Kako je rekla, rezultat je najgori u poslenjoj deceniji i govori da je u Srbiji korupcija široko rasprostranjena.

“Istraživanja služe da se nakon toga istraži koji su to uzroci koji su doveli do nezadovoljavajućeg ranga, kao i da bi se utvrdile ili preporučile mere”, navela je profesorka Vasić.

Ona je istakla da je Srbija ” u velikom problemu jer institucije ne funkcionišu onako kako je normativno određen njihov status”.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija istakao da je indeks percepcije korupcije nešto što poslovni ljudi gledaju kada razmišljaju o širenju biznisa, te da to svakako loše utiče na reputaciju Srbije.

Takođe, Nenadić je za Euronews Srbije povodom rezultata ovog naveo da se ističe odsustvo političke volje kada je reč o primeni zakona.

“Jasno se pokazuje odsustvo političke volje da se zakoni ne primene. Sa time smo se suočili na najočigledniji način kada je u pitanju upravljanje preduzećima, odnosno situaciju u EPS-u”, kazao je Nenadić.

Euronews Srbija, FoNet

izvor: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/34582/transparensi-internesenel-srbija-na-96-mestu-od-180-zemalja-po-indeksu-percepcije-korupcije/vest

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Vuletić podnosi krivičnu prijavu protiv Vučića

Pokret „Crno na belo“ optužuje predsednika Srbije da mladima nudi mito da glasaju za njega

Published

on

By

foto: Srđan Stevanović /Starsport

Osnivač i predsednik pokreta „Crno na belo“, profesor Vladimir Vuletić najavljuje za Danas da će ovaj pokret podneti krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog nuđenja mita mladima, odnosno izjave predsednika da će se, ako pobedi na izborima u aprilu, založiti da oni dobiju po još 100 evra.

” Ja ću moliti da i u drugoj polovini godine, ukoliko naravno ne izgubimo na izborima trećeg aprila, moliću ljude da još jednom pomognu mladim ljudima“, rekao je Vučić u intervjuu za Pink.

On je dodao da nije razlog to što će neko od njih da kupi patike ili da izvede momka ili devojku na ručak, te da će neki od njih taj novac po prvi put da osete kao nešto što je njihovo, što su zaradili, kao i da to rađa odgovornost prema novcu i prema državi, da će po prvi put znati da poštuju to što su zaradili, a ne dobili od roditelja.

Vučić je u intervjuu naveo da će mladi ljudi od 18 do 29 godina prvog februara dobiti prvih 100 evra, da će penzioneri 10. februara dobiti po 20.000 dinara, jer su, kako je rekao, i jedni i drugi to zaslužili u koroni.

Vladimir Vuletić ističe da je najava o novih 100 evra mladima „ukoliko dobije na izborima“ klasičan mito „čist kao suza“. On je podsetio na član 156 Krivičnog zakonika koji se odnosi na davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

„Ko drugome nudi, daje, obeća nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine“. Ukoliko je reč o vršiocu funkcije, predviđena je kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

– U brojnim primerima učinjenih krivičnih dela, gaženja Ustava i zakona Republike Srbije, izigravanja i unižavanja pravosuđa, Aleksandar Vučić sada čini svoje Neronsko paljenje Rima. U svom bestijalnom pohodu na poslednje institute slobode izbora i slobode glasa, on teško krši član 156 Krivičnog zakonika, obećavajući delu građanstva mito iz dva dela. Prvi deo im daje pre izbora, javno, obećavajući da će drugi deo mita dobiti ukoliko on pobedi na predstojećim izborima – ukazuje Vuletić.

Profesor dodaje da težina ovog krivičnog dela ukazuje na činjenicu da je Vučić „čovek koji apsolutno ne preza ni od čega, da bi došao do cilja“.

– „Crno na belo“ će u narednih 48 časova podneti krivičnu prijavu protiv Vučića zbog davanja mita u vezi sa glasanjem. Ako sada tužilaštvo ostane nemo, to će biti potpuni dokaz da je Zagorka Dolovac ništa drugo do saučesnik u ovom bestijalnom napadu na poslednju liniju odbrane, a to je sloboda građana da glasaju – poručuje Vuletić.

Katarina Živanović

izvor: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vuletic-podnosi-krivicnu-prijavu-protiv-vucica/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Inicijativa: Odustalo se od prodaje kompleksa „Boško Buha“, naći trajno rešenje

Inicijativa za obnovu Memorijalnog kompleksa Boško Buha pozdravlja današnju odluku da se odustane od prodaje Memorijala na Jabuci i traži od nadležnih institucija da pronađu trajno rešenje za ovo kulturno dobro od izuzetnog značaja, saopšteno je iz te Inicijative.

Published

on

By

Inicijativa za obnovu Memorijalnog kompleksa Boško Buha pozdravlja današnju odluku da se odustane od prodaje Memorijala na Jabuci i traži od nadležnih institucija da pronađu trajno rešenje za ovo kulturno dobro od izuzetnog značaja, saopšteno je iz te Inicijative.

Oni podsećaju javnost da je ovo već drugi put da je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila prodaju imovine stečajnog dužnika Putnik Prijepolje uključujući i delove Memorijalnog kompleksa Boško Buha, da bi zatim od te prodaje odustala usled reakcije javnosti i institucija.

Iako je dobro da nije došlo do prodaje Memorijalnog kompleksa, nije rešenje ni da kompleks ostane u stečajnoj masi. Usled ovakve situacije, Spomen dom i drugi objekti u sklopu kompleksa aktivno propadaju i njihova obnova postaje sve skuplja i komplikovanija. Zbog toga tražimo od države da odmah preduzme odgovarajuće korake i vrati Memorijalni kompleks u javno vlasništvo, obnovi ga i ponovo uspostavi obrazovne, rekreativne i druge sadržaje za decu“, navodi se.

Oni dodaju da Memorijalni kompleks Boško Buha ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

“Naš odnos prema Memorijalu koji nas podseća na veliku žrtvu utkanu u slobode koje smo jednom kao društvo osvojili će svedočiti o tome kakvo smo društvo danas”, zaključuje Inicijativa u saopštenju.

Evropa Nostra Srbija pozdravlja otkazivanje prodaje Memorijalnog kompleksa Boško Buha

Organizacija posvećena očuvanju kulturne baštine “Evropa nostra Srbija” pozdravila je odluku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da se otkaže javno nadmetanje za prodaju preduzeća “Putnik Prijepolje”, uključujući i Memorijalni kompleks “Boško Buha” na Jabuci.

“Ovo kulturno dobro od izuzetnog značaja, opet je, uprkos snažnim otporima struke, predstavnika lokalne zajednice i građana, bilo u velikoj opasnosti da nestane kao posledica zanemarivanja kulturne baštine u Srbiji”, navodi se u saopštenju te organizacije.

U saopštenju se dodaje da Memorijalni kompleks “Boško Buha” ima posebno mesto i da je veoma opasno da se zanemaruje taj kulturno-istorijski spomenik, koji simbolizuje borbu za slobodu, naročito u vreme “koje obeležava revizionizam, negiranje antifašizma i drugih tekovina Drugog svetskog rata na kojima je izgrađena posleratna Jugoslavija, Srbija i čitava Evropa”.

“Pozivamo Vladu Srbije da iskoristi pravo preče kupovine, sačuva Memorijalni kompleks ‘Boško Buha’ i uloži sredstva da se on obnovi”, dodaje se u saopštenju.

N1 Beograd, Beta

izvor: https://rs.n1info.com/vesti/inicijativa-odustalo-se-od-prodaje-kompleksa-bosko-buha-naci-trajno-resenje/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kazahstan, Uzbekistan i Kirgistan bez struje

Veći delovi Kazahstana, Uzbekistana i Kirgistana ostali su danas bez struje zbog isključenja dalekovoda u Kazahstanu.

Published

on

By

Veći delovi Kazahstana, Uzbekistana i Kirgistana ostali su danas bez struje zbog isključenja dalekovoda u Kazahstanu.

Mreže tri bivše sovjetske republike su međusobno povezane, kao i sa Rusijom, radi pokrivanja neočekivanih nestašica, ali je dalekovod u Kazahstanu isključen zbog “iznenadne nestabilnosti”.

Vlasti u Uzbekistanu i Kirgistanu saopštile su da ponovo pokreću elektrane posle vanrednog prekida rada, ali da privremeno neće biti povezane sa dalekovodom u Kazahstanu, javlja Rojters.

FoNet

izvor: https://rs.n1info.com/svet/kazahstan-uzbekistan-i-kirgistan-bez-stuje/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Radoslav Milojičić Kena izabran za predsednika Srpske levice, izlaze na izbore u aprilu

Published

on

By

Nekadašnji predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke Radoslav Milojičić – Kena izabran je za predsednika stranke Srpska levica, a plan je i da izadju na aprilske izbore.

Kako piše Blic, Komunistička partija, čiji je predsednik bio Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita, promenila je na kongresu održanom prethodnog vikenda naziv u Srpska levica, a potom je za predsednika predložen i izabran Milojičić.

„Postojimo tek nekoliko dana, mlada smo stranka. Ideja je da se uključi što veći broj mladih ljudi, nova generacija političara, na čemu već dugo isisistiram i da izadjemo na izbore za dva meseca“, izjavio je Milojičić.

Kako je naveo, cilj im je „podizanje ozbiljne organizacije koja trenutno ne postoji unutar cele opozicije“.

„Mi to znamo da radimo operativno i pokušaćemo da damo doprinos rušenju režima“, rekao je Milojičić.

danas

Continue Reading

Trending